รับเขียน คอนเทนต์ (Content)/ แคปชั่น (Caption) / บทความ (Article)

✨คอนเทนต์สำหรับขายสินค้า ✨คอนเทนต์สำหรับให้ความรู้ โยงขายสินค้า ✨คอนเทนต์ให้ความรู้ พร้อมแหล่งที่มาอ้างอิง ✨คอนเทนต์เชิงให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 🌼 ถนัดเขียนเกี่ยวสิ่งแวดล้อม, Healthy lifestyle, อาหารสุขภาพ อาหารเฉพาะกลุ่ม ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ 📸 สามารถถ่ายภาพประกอบสินค้า บทความ ✍️ สามารถคิดออกแบบคอนเทนต์แบบเป็นโปรเจค วางแผนงานระยะยาว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียน คอนเทนต์ (Content)/ แคปชั่น (Caption) / บทความ (Article)

  • 1. รับบรีฟรายละเอียดงาน Key word และข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการเขียนงาน
  • 2. กำหนดวันส่งงานดราฟแรก, ตกลงระยะเวลาการทำงาน, แจ้งเงื่อนไขการแก้งาน, กำหนดวันส่งงาน
แพ็กเกจ
1 คอนเทนต์ ไม่จำกัดตัวอักษร
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

✨เขียนคอนเทนต์ แคปชั่น ไม่จำกัดตัวอักษร / 1 คอนเทนต์ (ตามบรีฟ) ✨ส่งงานผ่าน : E-mail, Line ✨ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ : .doc, pdf *สามารถเขียนงานผ่าน google document, google slide*

คิดคอนเทนต์ 1 คอนเทนต์ + ข้อมูลอ้างอิง (ถ้ามี)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

✨หัวข้อคอนเทนต์ 1 หัวข้อ (การขายสินค้า, คอนเทนต์แฝงการขาย, คอนเทนต์เชิงข้อมูลให้ความรู้ + การขาย) ✨เขียนคอนเทนต์ แคปชั่น ไม่จำกัดตัวอักษร / 1 คอนเทนต์ ✨หาข้อมูลอ้างอิง สำหรับเนื้อหาคอนเทนต์ พร้อมใส่เครดิตที่มา ✨ส่งงานผ่าน : E-mail, Line ✨ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ : .doc, pdf *สามารถเขียนงานผ่าน google document, google slide*

คิดคอนเทนต์ 15 คอนเทนต์ (สำหรับ 1 เดือน)
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

✨หัวข้อคอนเทนต์ 15 หัวข้อ (การขายสินค้า, คอนเทนต์แฝงการขาย, คอนเทนต์เชิงข้อมูลให้ความรู้ + การขาย ฯลฯ ตามบรีฟ) ✨เขียนคอนเทนต์ แคปชั่น ไม่จำกัดตัวอักษร ✨หาข้อมูลอ้างอิง สำหรับเนื้อหาคอนเทนต์ พร้อมใส่เครดิตที่มา (ถ้ามี) ✨ส่งงานผ่าน : E-mail, Line ✨ไฟล์งานที่ลูกค้าจะได้รับ : .doc, pdf *สามารถเขียนงานผ่าน google document, google slide*

ฟรีแลนซ์
Thicha

I am working in a place where I have to use multitasking skills such as Management, Coordinating, Operation include a creative path Photograph, Art work etc. And also working in digital marketing, Content writing, Administrator at Facebook, Instagram, Line Official.

05/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
20 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน