รับสอนสถิติเพื่อการวิจัย

สอนโปรแกรม SPSS , Minitab โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการทดลองในงานวิจัย Thesis

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับสอนสถิติเพื่อการวิจัย

  • 1. แจ้งความต้องการ
  • 2. ร่วมกันกำหนดเนื้อหาที่จะเรียน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

ชีทเรียนตามหัวข้อที่ลูกค้าต้องการเรียน (สอนอย่างน้อย 10 ชั่วโมง) พร้อมตัวอย่างโจทย์ ไฟล์ที่ได้รับ : PPT,PDF

ฟรีแลนซ์
Chewaphorn

วทบ.เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศม.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ งานวิจัยเชิงปริมาณ เขียนบทความวิจัย การออกแบบการวิจัย

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน