ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS,Minitab

ออกแบบการทดลองและคีย์ข้อมูลงานวิจัยในโปรแกรม SPSS , Minitab และ Excel และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติทั้งแบบ Parameter และ Non Parameter ทำกราฟ รายละเอียดราคาเพิ่มเติม ทำงานด่วน คิดราคาเพิ่มงานละ 500 บาท ***หากมีการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมจะมีค่าบริการสูงกว่าปกติ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ SPSS,Minitab

  • 1. แจ้งความต้องการและรายละเอียดงาน
  • 2. ระบุหัวข้อที่ต้องการรันผล
แพ็กเกจ
Small Package สร้างข้อมูลในโปรแกรม+วิเคราะห์ข้อมูลอย่างง่าย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-สร้าง/แปลงรูปแบบข้อมูลในโปรแกรม -วิเคราะห์ข้อมมูลตามความต้องการ -รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วแต่ต่อรอง ไฟล์ที่จะได้รับ: Word , PDF

Premium Package คีย์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงลึก
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

-วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS,minitab -สร้างกราฟ สร้างตารางทางสถิติ -รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วแต่ต่อรอง

ฟรีแลนซ์
Chewaphorn

วทบ.เทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น วศม.วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ งานวิจัยเชิงปริมาณ เขียนบทความวิจัย การออกแบบการวิจัย

11/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
22 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน