แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

รับแปลเอกสาร บทความ หนังสือ เอกสารขั้นตอนปฏิบัติงาน ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย จากผู้แปลซึ่งจบการศึกษา Master Degree of Engineering Science (Manufacturing Management), University of New South Wales และคะแนน TOEIC 840 ประสบการณ์ทำงานในต่างประเทศและบริษัทข้ามชาติมากกว่า 10 ปี และประสบการณ์งานแปลเอกสาร บทความ หนังสือ และเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน เชี่ยวชาญการแปลเอกสาร บทความ หนังสือ ด้านงานวิศวกรรม งานบริหารธุรกิจ งานวิจัย หนังสือนิยาย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลเอกสาร ไทย-อังกฤษ อังกฤษ-ไทย

  • 1. รับไฟล์งานจากลูกค้า ประเมินราคาและระยะเวลาการทำงาน
  • 2. แปลและส่งงานให้ลูกค้าตรวจสอบ
แพ็กเกจ
แปล Th/Eng หรือ Eng/Th บทความ 1-3 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แปลบทความ ไทย-อังกฤษ /อังกฤษ-ไทย หน้าละ 350 บาท (จำนวนคำหน้าละ 350-400 คำ) สกุลไฟล์: .docx (หรือแล้วแต่ลูกค้ากำหนด) ระยะเวลา 3-5 วัน

แปล Th/Eng หรือ Eng/Th บทความ 4 หน้าขึ้นไป
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

แปลบทความ ไทย-อังกฤษ /อังกฤษ-ไทย หน้าละ 300 บาท (จำนวนคำหน้าละ 350-400 คำ) สกุลไฟล์: .docx (หรือแล้วแต่ลูกค้ากำหนด) ระยะเวลา: 5 วันขึ้นไป

แปล Th/Eng หรือ Eng/Th บทความสั้น คำศัพท์ ข้อความ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

จำนวนคำหน้าละไม่เกิน 300 คำ ราคาหน้าละ 250 บาท สกุลไฟล์: .docx (หรือแล้วแต่ลูกค้ากำหนด) ระยะเวลา: 2 วันขึ้นไป

ฟรีแลนซ์
Cheewin

ประสบการณ์การเรียนในออสเตรเลีย และทำงานกับบริษัทข้ามชาติ สามารถแปลเอกสาร บทความ ไทย-อังกฤษ และ อังกฤษ-ไทย

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน