รับพิมพ์งาน ไทย-อังกฤษ

รับพ์งาน ไทย-อังกฤษ ทั้งข้อมูลทั่วไป เอกสารประกอบการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึกหัด และข้อสอบ จากเอกสาร รูปถ่าย และลายมือ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน ไทย-อังกฤษ

  • 1. ผู้ว่าจ้างชี้แจงรายละเอียดที่ต้องการ รวมถึงไฟล์งาน เพื่อประเมินราคาและระยะเวลาในการทำงานของฟรีแลนซ์
  • 2. ผู้ว่าจ้างจ่ายค่าจ้างเข้าสู่ระบบ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ลูกค้าจะได้รับลิงก์ หรือไฟล์งานรูปแบบ .docx จาก word และรูปแบบไฟล์ .pdf งานพิมพ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แบบธรรมดา พร้อมจัดหน้า คิดราคาตามหน้า A4 หรือ Legal ไม่เกิน 20 หน้า 250 บาท หน้าต่อมา คิดเพิ่มหน้าละ 10 บาท ไม่เกิน 100 หน้าใช้เวลาในการพิมพ์ 1 - 2 วัน หากต้องการด่วน สามารถแจ้งและตกลงกันได้ไม่คิดราคาเพิ่มครับ

ฟรีแลนซ์
ดรณ์

ปัจจุบันทำงานในสถานศึกษา มีความถนัดในการพิมพ์งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีครับ

09/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน