ออกแบบตัวละคร Character & Mascot สุดจ๊าบ ราคามิตรภาพ

ออกแบบตัวละคร Character & Mascot สุดจ๊าบ (ออกแบบตัวละคร, ภาพตัวละครประกอบหนังสือนิทาน, บอร์ดเกมส์, เกมส์ และ อื่นๆ) ราคาขึ้นกับระดับของงาน เริ่มต้นที่ 1000 บาท (ใช้เวลาในการทำ 3-5 วัน หากต้องการไวกว่านั้น อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ออกแบบโดยใช้เว็ป canva, โปรแกรม Adobe Photoshop, โปรแกรท Adobe illustrator, โปรแกรม Adobe XD และ โปรแกรม UX/UI โดยที่ Mood & Tone ของงานนั้นจะขึ้นกับประเภทงานที่ผู้ว่าจ้างต้องการเลยครับ หากไม่มี Mood&Tone ที่ต้องการจะพิจารณาจากสภาพของงานที่จะนำไปใส่แล้วออกแบบมาให้ได้ความรู้สึกของงานครับ สามารถออกแบบได้ทั้งแนวสดใส, หมองหม่น หรือ สนุกสนาน

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบตัวละคร Character & Mascot สุดจ๊าบ ราคามิตรภาพ

  • 1. ลูกค้าติดต่อสอบถาม/อธิบายลักษณะงาน (ตัวละครแบบไหน ท่าทางอย่างไร ใช้สำหรับในงานแนวไหน ต้องการขนาดเท่าไหร่) ผู้จัดทำจะทำการประเมินเวลาส่ง และ ราคางาน)
  • 2. ปกติหากไม่ใช่งานด่วนจะใช้เวลาในการทำประมาณ 3 วันครับ
แพ็กเกจ
ออกแบบตามสั่ง (ออกแบบตัวละคร, ภาพตัวละครประกอบหนังสือนิทาน,ภาพตัวละครประกอบบอร์ดเกมส์, ตัวละครเกมส์ หรือ อื่นๆ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าได้รับไฟล์ภาพตัวละครที่ต้องการออกแบบ จำนวน 1 งาน ลักษณะท่าทางของตัวละครจะขึ้นกับงานที่ผู้จ้างต้องการ (งานอาจจะมีตัวละครหลายภาพ จึงใช้คำบรรยายเป็น 1 งาน) เป็นไฟล์ลักษณะ (.JPG/.JPEG/.PNG หรืออื่นๆ) และ ขนาดไฟล์จะทำตามขนาดที่ผู้จัดจ้างต้องการ (สามารถบอกก่อนได้เลย ว่าต้องการขนาดไหนครับ กี่ Pixel/DPI โดยบอกเช่น 600 x 600 Pixel หรือ 650 x 650 DPI) สามารถแก้งานได้จำนวน 2 ครั้ง หากไม่ทราบขนาดที่ต้องการจะจัดทำเป็นขนาด 600 x 600 Pixel (ขนาดมาตรฐาน) และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ .PNG

ออกแบบตามสั่ง แบบด่วน!!! (ออกแบบตัวละคร, ภาพตัวละครประกอบหนังสือนิทาน,ภาพตัวละครประกอบบอร์ดเกมส์, ตัวละครเกมส์ หรือ อื่นๆ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ลูกค้าได้รับไฟล์ภาพตัวละครที่ต้องการออกแบบ จำนวน 1 งาน ลักษณะท่าทางของตัวละครจะขึ้นกับงานที่ผู้จ้างต้องการ (งานอาจจะมีตัวละครหลายภาพ จึงใช้คำบรรยายเป็น 1 งาน) เป็นไฟล์ลักษณะ (.JPG/.JPEG/.PNG หรืออื่นๆ) และ ขนาดไฟล์จะทำตามขนาดที่ผู้จัดจ้างต้องการ (สามารถบอกก่อนได้เลย ว่าต้องการขนาดไหนครับ กี่ Pixel/DPI โดยบอกเช่น 600 x 600 Pixel หรือ 650 x 650 DPI) สามารถแก้งานได้จำนวน 2 ครั้ง หากไม่ทราบขนาดที่ต้องการจะจัดทำเป็นขนาด 600 x 600 Pixel (ขนาดมาตรฐาน) และจัดส่งในรูปแบบไฟล์ .PNG

ฟรีแลนซ์
ชยพล

นักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยศิลปากร

04/2022
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
12 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน