ออกแบบและตกแต่งอาคารหรือออกแบบภายใน

รับออกแบบภายใน พร้อมทำภาพ 3D PERSPECTIVE และสามารถขึ้น 3D Model ให้ได้ตามงานที่ต้องการ และจัดทำ Presentation

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ออกแบบและตกแต่งอาคารหรือออกแบบภายใน

  • 1. สอบถามรายละเอียดของงาน เช่น จำนวนรูป บรรยากาศในรูป องค์ประกอบในรูป แนวคิดหลัก
  • 2. ทำใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ปกติ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

1.ไฟล์รูปทัศนียภาพภายในหรือภายนอกเป็น .JPG หรือ .PDF จำนวน 2-4รูป 2.ไฟล์ผังพื้นของแบบ เป็น .PDF จำนวน 1-2ไฟล์ -ไม่ลงสี + 0 บาท -ลงสีและแต่งผังพื้น +100 บาท แก้งานได้ 2 ครั้ง (ทยอยส่งงานให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแก้ไข)

ฟรีแลนซ์
Chayaphot

จบการศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังรอสอบใบประกอบวิชาชีพสถาปนิก ชอบทำงาน Presentation ด้วยโปรแกรม Powerpoint อาศัยเรียนรู้จากการทำงานนำเสนอ Project Architecture ระหว่างเรียนในมหาวิทยาลัย

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน