รับทำภาพ 3D Perspective Exterior and Interior

รายละเอียดการให้บริการ - ใช้โปรแกรม Sketch up ในการทำ 3D - ใช้โปรแกรม Lumion และ V-ray ในการ Render และใช้ Photoshop ในการ Retouch - ต้องมีแบบมาแล้ว MODEL 3D ที่ได้รับการออกแบบมาแล้ว - จะส่งตัวอย่างงานให้ลูกค้าดูก่อนที่จะ render

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำภาพ 3D Perspective Exterior and Interior

  • 1. 1. เสนอความต้องการของลูกค้า ลูกค้าต้องมีรายละเอียดของงานให้ เช่น แปลน ดีไซน์ mood and tone หรือ reference
  • 2. 2. ตกลงราคา เวลาทำงาน และข้อสรุปของงาน
แพ็กเกจ
Rendering
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

เขียนภาพ Perspective เพื่องานออกแบบ จำนวน 1 ภาพ

Set 3 rendering
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

เขียนภาพ Perspective เพื่องานออกแบบ จำนวน 3 ภาพ

Set 6 rendering
ระยะเวลาในการทำงาน 16 วัน

เขียนภาพ Perspective เพื่องานออกแบบ จำนวน 6 ภาพ

ฟรีแลนซ์
ต๊า

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาลัยเชียงใหม่ ที่ต้องการประสบการณ์ และ หารายได้เพื่อการศึกษา

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน