พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล จัดหน้าword ทุกรูปแบบ

-รับพิมพ์งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ /คีย์ข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว -ได้ไฟล์พื้นฐาน .doc .pdf

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล จัดหน้าword ทุกรูปแบบ

  • 1. อธิบายความละเอียดของงาน ขอบเขตของงาน ระยะเวลาส่งงาน
  • 2. ส่งข้อมูลรายละเอียด
แพ็กเกจ
งานไม่เร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

- ลูกค้าจะได้รับไฟล์เอกสารเป็น .doc, .pdf (สามารถบอกได้ความต้องการ) - ระยะเวลาส่งงานแล้วแต่ตกลง จำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้า จะได้รับ 1-4 วันหลังตกลงงาน - 1 งาน แก้ไขได้ 2 ครั้ง (นอกเหนือจากความผิดพลาดของผู้ทำงาน)

งานเร่งด่วน
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- ลูกค้าจะได้รับไฟล์เอกสารเป็น .doc, .pdf (สามารถบอกได้ความต้องการ) - ระยะเวลาส่งงานแล้วแต่ตกลง จำนวนหน้าไม่เกิน 20 หน้า จะได้รับ 1-2 วันหลังตกลงงาน - 1 งาน แก้ไขได้ 2 ครั้ง (นอกเหนือจากความผิดพลาดของผู้ทำงาน)

ฟรีแลนซ์
chayanit

ชื่อ บีม นะคะ ถนัดในเรื่องการพิมพ์และการจัดเรียงหน้า ถนัดการใช้ word

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน