รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ /Essay/Academic writing/Paper/Assignment

-รับงานเขียน essay ภาษาอังกฤษ/ Academic writing/ Script หรือ assignment ทั่วไปค่ะ -งานเสร็จตรงตามเวลา เรียบร้อยและงานละเอียดค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับเขียนบทความภาษาอังกฤษ /Essay/Academic writing/Paper/Assignment

  • 1. รีบบรีฟงานจากลูกค้าตามรายละเอียดที่ลูกค้าต้องการ (จำนวนหน้า/จำนวนคำ และระยะเวลาดำเนินงาน)
  • 2. สรุปรายละเอียดงานอีกครั้งและแจ้งรายละเอียดราคา
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

-บทความ 1 หน้า font ขนาด 12 File DOC./PDF ราคา 350 บาท

ฟรีแลนซ์
Chayanis

-เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศฮังการีเป็นระยะเวลา 1 ปี -จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ อินเตอร์ (ฺBAS) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ -เคยทำงานเป็น Cabin crew ของสายการบิน Qatar Airways -ผลคะแนนสอบ Toeic 950

03/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน