รับ R&D ประเภท Data analytics, Data visualization , Computer vision ตามหัวข้อที่ต้องการ

รับปรึกษาโครงงาน,เเก้ปัญหา,เเละจัดการข้อมูล ที่เกี่ยวกับ งาน Data science โดยใช้เครื่องมือ power BI, Grafana, Web customized เเล้วเเต่ลักษณะโปรเจคที่ได้รับซึ่งนำเสนอผ่าน Web, Mobile App, งานนำเสนอ(Graph,Chart,visualization)ใน Power point, Blynk App, Power BI รายละเอียดราคาเพิ่มเติม อัตราค่าบริการคิดตามความเหมาะสม สามารถต่อรองราคาได้อีกทั้งยังมีบริการหลังการปิดงานไปแล้ว

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับ R&D ประเภท Data analytics, Data visualization , Computer vision ตามหัวข้อที่ต้องการ

  • 1. กำหนดขอบเขตงานของลูกค้า
  • 2. ประเมินค่าใช้จ่าย
แพ็กเกจ
งานมีลักษณะที่ซับซ้อน เขียนโปรแกรม+การแสดงผล
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการหลังการทำงานเเละดูแลอย่างใกล้ชิด

งานมีลักษณะที่ซับซ้อน เขียนโปรแกรม+การแสดงผล+Database
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการหลังการทำงานเเละดูแลอย่างใกล้ชิด

งานมีลักษณะที่ไม่ซับซ้อน แก้ไขงาน เเก้โค้ด
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการหลังการทำงานเเละดูแลอย่างใกล้ชิด

ฟรีแลนซ์
Chawalid

Bachelor's degree in computer engineering at Chiang Mai University เคยเป็น Developer team 2018 ที่ Learning Inventions Laboratory - LiL รับแก้ไขงาน GUI Python, Machine learning, AI, Image Processing, หน้าเว็บไซต์ ออกเเบบหน้า UI/UX หน้าเว็บไซต์ อีกทั้งยังรับ Consulting Thesis Project

01/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
6 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน