รับแปลงาน ญี่ปุ่น⇔ไทย (สายโรงงานและอื่นๆ)

มีประสบการณ์ในบริษัทยานยนต์ เทรนงานที่ญี่ปุ่น 2 ปี ระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น N2 เคยแปลเกี่ยวกับกฎหมายมาเล็กน้อย

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับแปลงาน ญี่ปุ่น⇔ไทย (สายโรงงานและอื่นๆ)

  • 1. แจ้งเนื้อหาของงาน ปริมาณ (จำนวนคำหรือจำนวนหน้า)
  • 2. แจ้งลักษณะไฟล์ต้นฉบับ (Word, Excel, PDF, PPT)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แปลญี่ปุ่น→ไทย 400 คำ = 1 หน้า แปลไทย→ญี่ปุ่น 200 คำ = 1 หน้า 1. บทความทั่วไป คำศัพท์ในชีวิตประจำวัน→คำละ 1B〜 2. เว็บไซต์ เอกสารการอบรม คู่มือ→คำละ 2B〜 3. เอกสารสัญญา หนังสือรับรอง สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย การแพทย์→2.5B〜 4. เอกสารบัญชี การเงิน กฎหมาย เทคนิคเฉพาะทาง ลิขสิทธิ์→3.5B〜 ส่งงานทางอีเมล์เป็นไฟล์ Word, PPT, PDF, Excel

ฟรีแลนซ์
Chatsiri

เป็นพนักงานในบริษัทญี่ปุ่น ทางบริษัทได้ส่งไปเทรนงานที่ญี่ปุ่นเมื่อปี 2013-2015 ต้องการใช้ทักษะภาษาญี่ปุ่นที่ได้มาเพื่อรักษาและยกระดับสกิลให้ดีขึ้น

09/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน