ให้บริการระบบเชิญและลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

ช่วยให้การจัดงานอีเวนต์ต่างๆ ของคุณเป็นไปอย่างคล่องตัวและสะดวกในการทำงาน ด้วยระบบการส่งจดหมายเชิญทางอีเมล์ พร้อมกับการลงทะเบียนออนไลน์ ที่สามารถออกรหัสยืนยันตอบกลับเพื่อช่วยให้การลงทะเบียนหน้างาน เป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้บริการระบบเชิญและลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ ด้วยทีมงานมืออาชีพ

  • 1. ออกแบบ Artwork สำหรับตัวจดหมายเชิญสำหรับส่ง E-mail เชิญลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมงาน
  • 2. สร้างแบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนออนไลน์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

การวางระบบ Online Registration เริ่มตั้งแต่การส่ง E-mail การลงทะเบียนออนไลน์ การ report รวมไปถึง Data Base ทั้งหมดที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

ฟรีแลนซ์
Chatchai

After I graduated, I started in coordinate function then changed career path to be a Marketer from Marketing Assistant > Marketing Specialist and Business Development. I confident more than 10 years of experience in marketing fields I can fulfill you in marketing functions. Drive Your Success

05/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน