รับพิมพ์งาน/จัดformat/จัดรูปเล่ม ทำบรรณานุกรม/Reference เอกสารทุกประเภท 📄

🔹 พิมพ์งานภาษาไทย - อังกฤษ จากต้นฉบับ "ทุกรูปแบบ" 🔹 จัดรูปเล่ม/จัด format งานวิจัย, Thesis, รายงานประจำปี, Abstract Book, Full paper, etc. 🔹 พิมพ์และกรอกข้อมูลได้ทั้ง Word, Excel, PowerPoint 🔹 สอบถามได้ตลอดเวลา 🔹 รับทุกงานค่ะทั้งงานด่วนและไม่ด่วน 💵 ราคาเริ่มต้น 250 บาท 💵 🔥 กรณีงานด่วนส่งงานภายใน 1 วัน จำนวนงานไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4 🔥

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิมพ์งาน/จัดformat/จัดรูปเล่ม ทำบรรณานุกรม/Reference เอกสารทุกประเภท 📄

  • 1. ลูกค้าส่งต้นฉบับพร้อมรายละเอียดงานเพื่อประเมินราคาค่าบริการ
  • 2. จัดทำใบเสนอราคาส่งให้ลูกค้า (ต่อรองได้)
แพ็กเกจ
งานพิมพ์ตามต้นฉบับ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

พิมพ์ตามเอกสารต้นฉบับ 📌ส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น word pdf ppt หรือรูปภาพ 📌ภาษาไทย-อังกฤษ ตัวอักษรล้วน 20 หน้า 📌มีสมการ, ตาราง, กราฟ 15 หน้า 📌ส่งงานเป็นไฟล์ word หรืออื่นๆ ตามตกลง 📌แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

งานพิมพ์ด่วน 🔥
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

พิมพ์ตามเอกสารต้นฉบับ 📌ส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น word pdf ppt หรือรูปภาพ 📌ภาษาไทย-อังกฤษ ตัวอักษรล้วน ไม่เกิน 20 หน้า 📌มีสมการ, ตาราง, กราฟ ไม่เกิน 15 หน้า 📌ส่งงานเป็นไฟล์ word หรืออื่นๆ ตามตกลง 📌แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

จัดformatเอกสาร/จัดรูปเล่ม
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

เอกสารที่จัด format เรียบร้อยแล้วในรูปแบบตามที่ตกลงในใบเสนอราคา ✅ พร้อมรันสารบัญ, สารบัญตาราง, สารบัญรูปภาพ 📌ส่งไฟล์ต้นฉบับเป็น word 📌ส่งงานเป็นไฟล์ word หรืออื่นๆ ตามตกลง 📌แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Charinthip

ด้วยประสบการณ์การทำงานในแวดวงการศึกษามาเป็นเวลานาน ทำให้มีประสบการณ์ด้านการเขียนรายงาน การตรวจพิสูจน์อักษร การจัดรูปเล่ม จัดformatเอกสารทุกรูป การหาข้อมูลประกอบการทำรายงาน รวมถึงการแปลเอกสาร (ENtoTH) ทุกงานอิมทำด้วยความใส่ในทุกรายละเอียดของงานในราคาที่เหมาะสม ปรึกษาก่อนได้ค่ะ

05/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
14 ครั้ง
ขายได้
7 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน