รับพิสูจน์อักษร ตรวจทานต้นฉบับทุกประเภท

พิสูจน์อักษร และตรวจทาน แก้ไขต้นฉบับ - ตรวจสอบการสะกดคำภาษาไทย คำทับศัพท์ อ้างอิงตามหลักราชบัณฑิตฯ - แก้ไขประโยคและคำซ้ำ คำเกิน คำฟุ่มเฟือย คำผิด *โปรแกรม Indesign, Illustrator, Microsoft Word หรืออื่นๆ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพิสูจน์อักษร ตรวจทานต้นฉบับทุกประเภท

  • 1. ลูกค้าระบุเนื้อหา ความยาวของชิ้นงาน
  • 2. ประเมินราคา และเสนอราคาจ้าง ตามระบบ fastwork
แพ็กเกจ
พิสูจน์อักษร 1 - 20 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ตรวจพิสูจน์อักษร - แก้ไขคำผิด - เรียบเรียงการใช้ภาษาให้อ่านง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ จำนวน1 - 20 หน้า ราคาหน้าละ 15 บาท (A4 ฟอนต์ Cordia New ขนาด 16 pt .)

พิสูจน์อักษร 21 - 40 หน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- ตรวจพิสูจน์อักษร - แก้ไขคำผิด - เรียบเรียงการใช้ภาษาให้อ่านง่าย ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์ จำนวน 21 - 40 หน้า ราคาหน้าละ 13 บาท (A4 ฟอนต์ Cordia New ขนาด 16 pt .)

ฟรีแลนซ์
Arii

- เขียนสคริปต์รายการท่องเที่ยว Inside Thailand - อดีตนักเขียน/ตรวจพิสูจน์อักษร วารสารประจำท้องถิ่น - คณะมนุษย์ศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ม.รามคำแหง - คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาโทรทัศน์และวิทยุฯ มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร

08/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน