แปลภาษาไทย, อังกฤษ ถนัดด้านวิศวกรรม

รับแปลบทความวิจัย เอกสารคู่มือ เอกสารมาตรฐาน (ถนัดทางด้านวิศวกรรม) ทั้งจาก อังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ ผู้แปลจบวิศวกรรมไฟฟ้า คะแนน TOEIC 840 มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานเอกสารมาตฐาน คู่มือเครื่องจักร การอ้างอิงานวิจัย และการติดต่อกับ Supervisor ต่างชาติ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลภาษาไทย, อังกฤษ ถนัดด้านวิศวกรรม

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อพูดคุยรายละเอียด พร้อมส่งเอกสารต้นฉบับเพื่อประเมินเวลาทำงานและราคา
  • 2. ผู้รับจ้างประเมินราคาและออกใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 2. ราคาเริ่มต้น 300 บาท ขึ้นกับความยากง่ายของาน 3. ส่งงานได้ทั้งรูปแบบ Word (.docx) หรือ .pdf

ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1. แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง 2. ราคาเริ่มต้น 350 บาท ขึ้นกับความยากง่ายของาน 3. ส่งงานได้ทั้งรูปแบบ Word (.docx) หรือ .pdf

ฟรีแลนซ์
ชาญยุทธ

วิศวกรโรงงานมีความมีความคุ้นเคยกับศัพท์เทคนิคและเอกสารสัญญาต่างๆ

06/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
9 ครั้ง
ขายได้
4 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน