ขอเลข อย. / เลขสารบบอาหาร / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / ปรึกษาอาหาร / FDA

4.5
ขายได้ 1 ครั้ง

🤩 บริการขอรับเลขผลิตภัณฑ์อาหาร : ดำเนินการยื่นขออนุญาตผลิตภัณฑ์อาหารจากสำนักอาหารและยาหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (ขอเลข อย./เลขสารบบ) ( สบ.5 ) 🤩 ยื่นแก้ไขผลิตภัณฑ์ แก้สูตร แก้ชื่อ แก้ขนาดรับประทาน (สบ.6) 🤩 รับตรวจ Cer. นำเข้าอาหารเสริม 🤩 รับตรวจฉลาก / AW ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร 🤩 รับคิดสูตรผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบผงชงดื่มและแคปซูล มีทั้งแบบยื่นอย่างเดียว และส่งตัวอย่างให้ชิม 🤩 รับยื่นขอใหม่ ต่ออายุ เพิ่ม Halal 🤩 รับยื่น Health Certificate 🤩 รับยื่น Certificate Of Free Sale 🤩 รับจดเลข GACC ส่งออกจีน 🤩 รับนำเข้าสินค้าจากเกาหลี 🤩 รับยื่นขอยกเลิกเลข อย. / เลขสารบบ 🤩 รับปรึกษาผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งเรื่อง สูตร การกิน วิธีรับประทาน สารสกัดที่อนุญาต และอื่นๆ 🤩 ให้คำปรึกษาโดยอดีตเจ้าหน้าที่กองอาหาร กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ขอเลข อย. / เลขสารบบอาหาร / ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร / ปรึกษาอาหาร / FDA

  • 1. 1. ลูกค้าแจ้งข้อมูลรายละเอียดสินค้า หรือเรื่องที่ต้องการสอบถาม
  • 2. 2. เเจ้งรายการเอกสารที่ต้องใช้ และ Time line ทั้งหมด
แพ็กเกจ
ขอเลขสารบบผ่านระบบ E-submission 1 ตัว฿ 20,000
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

ยื่นขอเลข อย เปิดสิทธิ์มอบอำนาจ + สบ.5 เสริมอาหาร (ปกติตัวละ 20,000 บาท) ระยะเวลา มอบอำนาจอาหาร 3-4 วัน ลูกค้าดำเนินการเอง ยื่นคำขอเลขสารบบเมื่อเอกสารครบ 10 วัน (ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระให้กับ อย. 2,000 บาท) - เอกสารที่ต้องใช้ สูตรส่วนประกอบ 100% - Spec ของสารทุกตัวในสูตร ** มีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ขอเลขสารบบผ่านระบบ E-submission 5 ตัว฿ 90,000
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ยื่นขอเลข อย เปิดสิทธิ์มอบอำนาจ + สบ.5 เสริมอาหาร (ปกติตัวละ 20,000 บาท) ระยะเวลา มอบอำนาจอาหาร 3-4 วัน ลูกค้าดำเนินการเอง ยื่นคำขอเลขสารบบเมื่อเอกสารครบ 10 วัน (ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ลูกค้าต้องชำระให้กับ อย. 2,000 บาท) - เอกสารที่ต้องใช้ สูตรส่วนประกอบ 100% - Spec ของสารทุกตัวในสูตร ** มีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, ส่งตรวจผลวิเคราะห์ Test Report, GDA และอื่นๆ สอบถามได้ครับ฿ 5,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ตรวจ AW ตามประกาศ พร้อมคำแนะนำให้แก้ไข จำนวน 3 ครั้ง ส่งตรวจผลวิเคราะห์ Test Report, GDA


เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ทักแชทฟรีแลนซ์
ฟรีแลนซ์
อานนท์
อานนท์

เสริมอาหาร : บริการยื่นขอเลข อย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อย : ทั้งนำเข้า ผลิต ส่งออก โดยอดีตเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเสริมอาหาร ภาษี : เราช่วยวางแผนภาษี ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ติดตามงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้เราแน่ใจว่าท่านได้รับคืนเงินภาษีเข้าบัญชีหรือช่วยประหยัดภาษีได้มากขึ้น

เสริมอาหาร : บริการยื่นขอเลข อย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ อย : ทั้งนำเข้า ผลิต ส่งออก โดยอดีตเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเสริมอาหาร ภาษี : เราช่วยวางแผนภาษี ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ติดตามงานจนกว่าจะแล้วเสร็จ เพื่อให้เราแน่ใจว่าท่านได้รับคืนเงินภาษีเข้าบัญชีหรือช่วยประหยัดภาษีได้มากขึ้น

งานสำเร็จ
100%
ขายได้
1 ครั้ง
จ้างซ้ำ
-
ตอบกลับ
4 นาที
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!