✨ รับวางแผนโฆษณาบนสื่อออนไลน์แบบครบวงจร (Facebook, Instagram) ✨

💁 รับวางแผนโฆษณาออนไลน์ตามเป้าหมายของลูกค้า เช่น การเพิ่มยอด Like เพจ, การเพิ่ม Engagement, การเพิ่มยอด View, การเพิ่ม Traffic เข้าสู่เว็บไซต์, การโปรโมทสินค้าใหม่, การเพิ่มจำนวนและยอดขายสินค้า 💁 แนะนำวิธีการเลือกรูปแบบโฆษณา กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้การทำโฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 💁 รับยิง Ads บนสื่อ Facebook, Instagram ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ พร้อมมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของแคมเปญตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน 💁 รับสรุปผลในการทำโฆษณา พร้อมคำแนะนำในการทำโฆษณารูปแบบอื่น ๆ ในอนาคต ** งบประมาณในการลงโฆษณา ไม่รวมกับค่าบริการ **

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ✨ รับวางแผนโฆษณาบนสื่อออนไลน์แบบครบวงจร (Facebook, Instagram) ✨

  • 1. สอบถามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการทำโฆษณาของลูกค้าเพื่อแนะนำบริการที่เหมาะสม
  • 2. วิเคราะห์สินค้าและธุรกิจของลูกค้า พร้อมจัดทำแผนงานโฆษณา
แพ็กเกจ
Package A: วางแผนโฆษณาออนไลน์ตามเป้าหมายของลูกค้า (รายแคมเปญ)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

📌 วางแผนโฆษณาบนสื่อ Facebook, Instagram เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ 📌 วางแผนการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ตรงกลุ่มที่ต้องการ 📌 วางแผนระยะเวลาในการรันแคมเปญ 📌 วางแผนงบประมาณที่ควรใช้ในแต่ละแคมเปญ 📌 แนะนำวิธีการอ่านค่า Report เพื่อการวัดผลที่ถูกต้อง

Package B: ยิง Ads บนสื่อ Facebook, Instagram (รายสัปดาห์)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

📌 สร้างแคมเปญโฆษณาในระยะเวลา และงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด (Facebook ads, Facebook Boost Post) 📌 เลือกกลุ่มเป้าหมาย การสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ตรงกลุ่มที่ลูกค้าต้องการ 📌 มอนิเตอร์ประสิทธิภาพของโฆษณาตลอดระยะเวลาของแคมเปญ 📌 จัดทำ Report เพื่อสรุปผลลัพธ์ของแคมเปญ พร้อมให้คำแนะนำในการทำโฆษณารูปแบบอื่น ๆ ในอนาคต **ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม Artwork/Video ที่ใช้ในงานโฆษณา** ** งบประมาณในการลงโฆษณา ไม่รวมกับค่าบริการ **

Full Package: วางแผนโฆษณาออนไลน์ตามเป้าหมายของลูกค้า + ยิง Ads บนสื่อ Facebook, Instagram (15 วัน)
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

📌 วางแผนโฆษณาบนสื่อ Facebook, Instagram เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ 📌 วางแผนการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ตรงกลุ่มที่ต้องการ 📌 วางแผนงบประมาณที่ควรใช้ในแคมเปญ 📌 รันแคมเปญโฆษณา (15 วัน) 📌 มอนิเตอร์ประสิทธิภาพของโฆษณาตลอดระยะเวลาของแคมเปญ 📌 จัดทำ Report เพื่อสรุปผลลัพธ์ของแคมเปญ พร้อมให้คำแนะนำในการทำโฆษณารูปแบบอื่น ๆ ในอนาคต ** งบประมาณในการลงโฆษณา ไม่รวมกับค่าบริการ **

ฟรีแลนซ์
Chanittha

มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing 5 ปี เนื้องานหลักคือการบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook, Instagram) การวางกลยุทธ์โฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook, Instragram, Google, Youtube และระบบ Programmactic ตั้งแต่การวางแผน การเลือกใช้สื่อ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนงบประมาณ และการสรุปผล

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
3 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน