✨ รับวางแผนโฆษณาบนสื่อออนไลน์แบบครบวงจร (Facebook, Instagram) ✨

✨ รับวางแผนโฆษณาบนสื่อออนไลน์แบบครบวงจร (Facebook, Instagram) ✨ 💁 PLANNING - รับวางแผนกลยุทธ์โฆษณาออนไลน์ตามเป้าหมายของลูกค้า เช่น การเพิ่มยอด Like เพจ, การเพิ่ม Engagement, การเพิ่มยอด Video View, การเพิ่ม Traffic เข้าสู่เว็บไซต์, การสร้างการรับรู้เพื่อโปรโมทสินค้าใหม่, การเพิ่มจำนวนและยอดขายสินค้า 💁 CONSULTING – แนะนำการเลือกรูปแบบโฆษณา กลุ่มเป้าหมายที่เหมาะกับธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้การทำโฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 💁 ADVERTISING EXECUTION - รับยิง Ads บนสื่อ Facebook, Instagram ภายใต้งบประมาณที่ลูกค้ากำหนด เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ พร้อมมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของแคมเปญตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน 💁 CONTENT EXECUTION – รับวางแผน กำหนดทิศทางของการสร้าง Content บนสื่อ Facebook, Instagram เพื่อเพิ่ม Engagement รวมถึงจัดทำรูปแบบโพสต์เป็น Boost Post หากลูกค้าต้องการ พร้อมมอนิเตอร์ผลลัพธ์ตลอดระยะเวลาในการดำเนินงาน 💁 REPORTING - รับสรุปผลในการทำโฆษณา พร้อมคำแนะนำในการทำโฆษณารูปแบบอื่น ๆ ในอนาคต ** งบประมาณในการลงโฆษณา ไม่รวมกับค่าบริการ **

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ✨ รับวางแผนโฆษณาบนสื่อออนไลน์แบบครบวงจร (Facebook, Instagram) ✨

  • 1. สอบถามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการทำโฆษณาของลูกค้าเพื่อแนะนำบริการที่เหมาะสม
  • 2. วิเคราะห์สินค้าและธุรกิจของลูกค้า พร้อมจัดทำแผนงานโฆษณา
แพ็กเกจ
Package A: วางแผนโฆษณาบนสื่อ Facebook, Instagram เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ (รายแคมเปญ)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

📌 วางแผนรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้า 📌 วางแผนการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ตรงกลุ่มที่ลูกค้าต้องการ 📌 แนะนำการออกแบบชิ้นงานโฆษณา การใช้ Key message การสร้างแคปชันโฆษณา ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 📌 วางแผนระยะเวลาในการรันแคมเปญ 📌 วางแผนงบประมาณที่ควรใช้ในแต่ละแคมเปญ 📌 แนะนำวิธีการอ่านค่า Report เพื่อการวัดผลที่ถูกต้อง

Package B: ยิง Ads บนสื่อ Facebook, Instagram (7 วัน)
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

📌 สร้างแคมเปญโฆษณาตามระยะเวลา และงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด 📌 กำหนดรูปแบบโฆษณาตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ 📌 เลือกกลุ่มเป้าหมาย การสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อให้เข้าถึงผู้คนได้ตรงกลุ่มที่ลูกค้าต้องการ 📌 มอนิเตอร์ประสิทธิภาพของโฆษณาตลอดระยะเวลาของแคมเปญ 📌 จัดทำ Report เพื่อสรุปผลลัพธ์ของแคมเปญ พร้อมให้คำแนะนำในการทำโฆษณารูปแบบอื่น ๆ ในอนาคต **ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม Artwork/Video และแคปชันที่ใช้ในงานโฆษณา** ** งบประมาณในการลงโฆษณา ไม่รวมกับค่าบริการ **

Package C: วางแผนโฆษณาออนไลน์ตามเป้าหมายของลูกค้า + ยิง Ads บนสื่อ Facebook, Instagram (15 วัน)
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

📌 วางแผนรูปแบบโฆษณาที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้า 📌 วางแผนการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การสร้างกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ 📌 แนะนำการออกแบบชิ้นงานโฆษณา การใช้ Key message แคปชัน 📌 วางแผนระยะเวลาในการรันแคมเปญ 📌 วางแผนงบประมาณที่ควรใช้ในแคมเปญ 📌 รันแคมเปญโฆษณา 15 วัน พร้อมมอนิเตอร์ประสิทธิภาพของโฆษณาตลอดระยะเวลาของแคมเปญ 📌 จัดทำ Report เพื่อสรุปผลพร้อมให้คำแนะนำในการทำโฆษณารูปแบบอื่น ๆ ในอนาคต ** งบประมาณในการลงโฆษณา ไม่รวมกับค่าบริการ ** **ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม Artwork/Video และแคปชันที่ใช้ในงานโฆษณา**

ฟรีแลนซ์
Chanittha

มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing 5 ปี เนื้องานหลักคือการบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook, Instagram) การวางกลยุทธ์โฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook, Instragram, Google, Youtube และระบบ Programmactic ตั้งแต่การวางแผน การเลือกใช้สื่อ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนงบประมาณ และการสรุปผล

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน