✨ รับวางแผนคอนเทนต์ บริหารจัดการคอนเทนต์แบบครบวงจร ✨

✨ รับวางแผนคอนเทนต์ บริหารจัดการคอนเทนต์แบบครบวงจร ✨ 💁‍♀️ PLANNING: รับวางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์ตามเป้าหมายของลูกค้า เช่น การสร้างแบรนด์ การโปรโมทสินค้า การสร้างการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ/ผู้ติดตาม 💁‍♀️ CONSULTING: แนะนำรูปแบบเนื้อหาคอนเทนต์ และ Artwork ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ 💁‍♀️ EXECUTION: เขียนคอนเทนต์ คิดแคปชัน ที่มี Mood & Tone เหมาะสมกับแฟนเพจ/ผู้ติดตาม 💁‍♀️ MANAGEMENT: วาง Content calendar ที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของแฟนเพจ/ผู้ติดตาม เผยแพร่และบริหารจัดการคอนเทนต์อย่างมีประสิทธิภาพ 💁‍♀️ REPORTING: รับสรุปผลการจัดทำคอนเทนต์ พร้อมแนะนำแนวทางการทำคอนเทนต์ในอนาคต

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ✨ รับวางแผนคอนเทนต์ บริหารจัดการคอนเทนต์แบบครบวงจร ✨

  • 1. สอบถามเป้าหมายการทำคอนเทนต์เพื่อแนะนำบริการที่เหมาะสม
  • 2. วิเคราะห์สินค้าและธุรกิจของลูกค้า พร้อมเริ่มทำงานตามบริการที่ตกลง
แพ็กเกจ
S Package: เขียนคอนเทนต์ คิดแคปชัน ตามเป้าหมายของลูกค้า (เริ่มต้น 5 คอนเทนต์)
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

📌 เขียนคอนเทนต์ คิดแคปชัน เกี่ยวกับสินค้า/บริการ ที่ตรงตามเป้าหมายของลูกค้า และเหมาะสมกับแฟนเพจ/ผู้ติดตาม **ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม Artwork และเป็นผู้ดำเนินการเผยแพร่ด้วยตนเอง**

M Package: วางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์ กำหนดแนวทางของเนื้อหาคอนเทนต์ แนะนำรูปแบบ Artwork ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของลูกค้า
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

📌 วางแผนคอนเทนต์ตามเป้าหมายของลูกค้า เช่น การสร้างแบรนด์ การโปรโมทสินค้า การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ/ผู้ติดตาม 📌 กำหนดทิศทางของเนื้อหาคอนเทนต์ / แนะนำรูปแบบ Artwork ที่ตรงตามเป้าหมาย และเหมาะสมกับแฟนเพจ/ผู้ติดตาม

L Package: วางแผนกลยุทธ์คอนเทนต์ กำหนดแนวทางของเนื้อหา/Artwork เขียนคอนเทนต์ คิดแคปชัน พร้อมเผยแพร่ บริหารจัดการ และทำ Report
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

📌 วางแผนคอนเทนต์ตามเป้าหมายของลูกค้า เช่น การสร้างแบรนด์ การโปรโมทสินค้า การกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมกับแฟนเพจ/ผู้ติดตาม 📌 กำหนดทิศทางของเนื้อหาคอนเทนต์ / แนะนำรูปแบบ Artwork ที่เหมาะสมกับเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ 📌 เขียนคอนเทนต์ คิดแคปชัน เกี่ยวกับสินค้า/บริการ ที่ตรงตามเป้าหมายของลูกค้า และเหมาะสมกับแฟนเพจ/ผู้ติดตาม จำนวน 10 คอนเทนต์ 📌 เผยแพร่คอนเทนต์และบริหารจัดการคอนเทนต์ 📌 จัดทำ Report เพื่อสรุปผล และแนะนำแนวทางการทำคอนเทนต์ต่อไปในอนาคต **ลูกค้าเป็นผู้จัดเตรียม Artwork**

ฟรีแลนซ์
Chanittha

มีประสบการณ์การทำงานด้าน Digital Marketing 5 ปี เนื้องานหลักคือการบริหารจัดการสื่อโซเชียลมีเดีย (Facebook, Instagram) การวางกลยุทธ์โฆษณาสื่อออนไลน์ Facebook, Instragram, Google, Youtube และระบบ Programmactic ตั้งแต่การวางแผน การเลือกใช้สื่อ การเลือกกลุ่มเป้าหมาย การวางแผนงบประมาณ และการสรุปผล

06/2020
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
6 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน