ให้คำปรึกษากฎหมาย จัดทำร่างสัญญาและเอกสารกฎหมาย

1.พูดคุยผ่านแชทหรือโทรศัพท์ เพื่อขอคำปรึกษาและรับทราบข้อมูลเบื้องต้น 2.ตกลงราคา ส่งข้อมูลทางแชทหรืออีเมล์ 3.จัดทำร่างสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมาย ระยะเวลาจัดทำ3-7วัน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเอกสาร 4.จัดส่งทางไปรษณีย์ อีเมล์ หรือนัดรับเอกสาร

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

เมื่อร่างสัญญาหรือเอกสารแล้วเสร็จ จะจัดส่งร่างให้ลูกค้า เพื่อพิจารณาตรวจสอบ โดยสามารถพูดคุยแล้วแก้ไขได้ สูงสุดไม่เกิน 4 ครั้ง และลูกค้าสามารถเลือกวิธีจัดส่งได้ ทั้งทางไปรษณีย์ อีเมล์ นัดรับเอกสาร

ฟรีแลนซ์
Chanida

บัณฑิตเกียรตินิยมอับดับ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีใบอนุญาตว่าความ สามารถให้คำปรึกษากฎหมายได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญา พร้อมทั้งสามารถจัดทำร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมายทุกประเภท

01/2017
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน