จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท

บริการให้คำปรึกษา-จัดเตรียมเอกสาร-รับจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน/บริษัท

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน-บริษัท

  • 1. สอบถามเพื่อทำความเข้าใจของผู้ว่าจ้าง
  • 2. ให้คำปรึกษา ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
Basic
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- บริการจัดทำเอกสารสำหรับการจดทะเบียนบริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยเอกสารทุกอย่างจะจัดทำเป็นไฟล์ PDF และจัดส่งทางอีเมล์ ทั้งนี้ ไม่รวมการจัดหาผู้ทำบัญชีสำหรับการจัดตั้งบริษัทฯ (ใช้เวลา 1-2 วันทำการโดยประมาณ หลังจากได้รับข้อมูลทุกอย่าง อย่างถูกต้องครบถ้วน)

Basic 2
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- บริการจัดทำเอกสาร พร้อมบริการดำเนินการจัดตั้งบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้รวมค่าจัดส่งเอกสารให้กับทางลูกค้า 2 ครั้ง - ราคานี้รวมการจัดหาผู้ทำบัญชีสำหรับการจัดตั้งบริษัทฯ - ราคานี้รวมตรายาง และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียกเก็บโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาที่รออนุมัติการจองชื่อ และวันจองคิวจดทะเบียนจัดตั้งและการจัดส่งเอกสารรับ-คืนลูกค้า)

Full services
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

- บริการจัดทำเอกสาร พร้อมดำเนินการจัดตั้งบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - บริการจัดทำเอกสาร พร้อมดำเนินการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับกรมสรรพากร - รวมค่าจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 2 ครั้ง - ราคานี้รวมการจัดหาผู้ทำบัญชีสำหรับการจัดตั้งบริษัทฯ - ราคานี้รวมตรายาง และค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเรียกเก็บโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ใช้เวลา 1-3 วันทำการ ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาที่รออนุมัติการจองชื่อ และวันจองคิวจดทะเบียนจัดตั้งและการจัดส่งเอกสารรับ-คืนลูกค้า)

ฟรีแลนซ์
ฉันทพิชญา

ผู้เชียวชาญด้านภาษี ผ่านการทำงานกับบริษัท Big 4 มากว่า 4 ปี และมีทีมคอยให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทฯ วางระบบบัญชี จัดทำบัญชีรายเดือน รวมถึงการตรวจสอบบัญชี-ภาษี หรือเข้าพบกรมสรรพากรกรณีที่ตรวจสอบภาษีต่าง ๆ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
22 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน