บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

เพราะเราเข้าใจว่าภาษีอากรเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการในการดำเนินกิจการ เราจึงภูมิใจเสนอ บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร รวมถึงการตรวจทาน-ประเมินความเสี่ยงด้านภาษีอากรที่ผู้ประกอบการกำลังจะมี หรือมีอยู่โดยไม่รู้ตัว เพราะเราเชื่อว่าการรับความเสี่ยงดังกล่าวแต่เนิน ๆ เป็นการป้องกันความเสี่ยงในอนาคต และสามารถนำข้อมุลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาระบบ และอุดช่องว่างของผู้ประกอบเองได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

  • 1. สอบถามเพื่อทำความเข้าใจของลูกค้า
  • 2. ให้คำปรึกษา ข้อมูลที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ว่าจ้าง
แพ็กเกจ
ภาษีเงินได้สำหรับพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

บริการจัดทำรายงานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับการวางแผนรายปี (ระยะเวลา 7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับเอกสารถูกต้องครบถ้วน) - ราคานี้เป็นเป็นเพียงการคำนวนภาษีเงินได้เท่านั้น - การคำนวนภาษีเงินได้ของเรานั้น จะอ้างอิงจากข้อมูลที่ให้โดนทางผู้ว่าจ้างเท่านั้น

ตรวจสอบสุขภาพทางภาษีของบริษัท ฯ ห้างหุ้นส่วน ฯ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- บริการตรวจสอบสุขภาพ รวมถึงประเมินความเสี่ยงทางด้านภาษีของผู้ประกอบนิติบุคคล - จัดทำการรายการสรุปสำหรับรายการความเสี่ยงทางภาษีและข้อควรปรับปรุง --------------- - ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง (ถ้ามี) - สำหรับการบริการตรวจสอบเอกสาร - รายการเดินเอกสาร และรวมถึงสัมภาษณ์ผุ้ประกอบเพื่อดูความเสี่ยงทางภาษีต่าง ๆ - ราคานี้คิดตามชั่วโมงทำงานจริง (5 วันทำการ) ไม่รวมเวลาสรุปงาน - ภาษีที่รวม ได้แก่ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม อากรแสตมป์ และภาษีธุรกิจเฉพาะ หรือตรวจเฉพาะกรณีฯ

จัดทำรายงานภาษีสำหรับนิติบุคคล
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

- คำนวนภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด. 50) - จัดทำรายงานภาษีเงินได้นิติบุคลล - 14 วันทำการ รวมการสอบถาม-ขอข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) หากบริษัท - ราคานี้เป็นเป็นเพียงการคำนวนภาษีเงินได้เท่านั้น - การคำนวนภาษีเงินได้ของเรานั้น จะอ้างอิงจากข้อมูลที่ให้โดนทางผู้ว่าจ้างเท่านั้น - ราคานี้รวมรายงานสรุปรายการปรับปรุง ความเสี่ยง และสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทางเราเจอระหว่างจัดทำการคำนวนภาษีเงินได้ - ราคานี้สำหรับกิจการที่มีรายได้ไม่เกิน 30 ล้านบาทเท่านั้น

ฟรีแลนซ์
ฉันทพิชญา

ผู้เชียวชาญด้านภาษี ผ่านการทำงานกับบริษัท Big 4 มากว่า 4 ปี และมีทีมคอยให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทฯ วางระบบบัญชี จัดทำบัญชีรายเดือน รวมถึงการตรวจสอบบัญชี-ภาษี หรือเข้าพบกรมสรรพากรกรณีที่ตรวจสอบภาษีต่าง ๆ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน