บริการให้จัดทำแบบรายงานภาษี และบัญชี

0

เพราะเราเข้าใจว่า บัญชี-ภาษี เป็นเรื่องสำคัญและต้นทุนการดำเนินงานของกิจการต่าง ๆ เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ-เข้าถึงภาษี-บัญชี โดยการทำงานของเราจะมีการติดต่อสื่อสารผู้ประกอบและให้คำแนะนำตลอดการทำงานค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการให้จัดทำแบบรายงานภาษี และบัญชี

  • 1. ผู้ว่าจัางจัดเตรียมเอกสารให้ผู้รับจ้างภายในเวลาที่กำหนดในสัญญา
  • 2. ผู้รับจ้างสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง กรณีที่มีข้อสงสัยของเอกสาร-รายการทางบัญชี
แพ็กเกจ
บริการคำนวนและจัดทำแบบแสดงรายการภาษีรายเดือน฿ 6,000
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- กระดาษทำการคำนวนภาษี-ประกันสังคมรายเดือน - แบบแสดงรายการภาษี-ประกันสังคมรายเดือน - แบบสรุปภ.ง.ด.1ก และเงินสมทบกองทุนและเงินทดแทนประกันสังคมรายปี * ราคานี้สำหรับกิจการบริการที่มีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อเดือน หรือกิจการซื้อมาขายไปที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน ** ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดกรณีที่ผู้ว่าจ้างจัดส่งเอกสารล่าช้า หรือกรณีที่ผู้ว่าจ้างมิได้ชำระภาษีหรือเงินสมทบประกันสังคมด้วยตนเอง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
บริการรับทำบัญชีรายเดือน฿ 10,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- รายงานแยกประเภท - งบทดลอง - จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่-รายเดือนให้ผู้รับจ้าง - ให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับบัญชี-ภาษี หากมีข้อสงสัยตลอดระยะเวลาการให้บริการ * ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ Stock Card ** ราคานี้สำหรับกิจการบริการที่มีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อเดือน หรือกิจการซื้อมาขายไปที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
บริการรับทำบัญชี-ภาษีรายเดือน฿ 15,000
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- กระดาษทำการคำนวนภาษี-ประกันสังคมรายเดือน - แบบแสดงรายการภาษี-ประกันสังคมรายเดือน - แบบสรุปภ.ง.ด.1ก และเงินสมทบกองทุนและเงินทดแทนประกันสังคมรายปี - รายงานแยกประเภท-งบทดลอง - จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่-รายเดือนให้ผู้รับจ้าง * ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ Stock Card ** ราคานี้สำหรับกิจการบริการที่มีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาท/เดือน หรือกิจการซื้อมาขายไปที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน *** ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดกรณีที่ผู้ว่าจ้างจัดส่งเอกสารล่าช้า หรือผู้ว่าจ้างมิได้ชำระภาษีหรือปกส.


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!