บริการให้จัดทำแบบรายงานภาษี และบัญชี

เพราะเราเข้าใจว่า บัญชี-ภาษี เป็นเรื่องสำคัญและต้นทุนการดำเนินงานของกิจการต่าง ๆ เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียดงาน เพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าใจ-เข้าถึงภาษี-บัญชี โดยการทำงานของเราจะมีการติดต่อสื่อสารผู้ประกอบและให้คำแนะนำตลอดการทำงานค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการให้จัดทำแบบรายงานภาษี และบัญชี

  • 1. ผู้ว่าจัางจัดเตรียมเอกสารให้ผู้รับจ้างภายในเวลาที่กำหนดในสัญญา
  • 2. ผู้รับจ้างสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้าง กรณีที่มีข้อสงสัยของเอกสาร-รายการทางบัญชี
แพ็กเกจ
บริการคำนวนและจัดทำแบบแสดงรายการภาษีรายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

- กระดาษทำการคำนวนภาษี-ประกันสังคมรายเดือน - แบบแสดงรายการภาษี-ประกันสังคมรายเดือน - แบบสรุปภ.ง.ด.1ก และเงินสมทบกองทุนและเงินทดแทนประกันสังคมรายปี * ราคานี้สำหรับกิจการบริการที่มีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อเดือน หรือกิจการซื้อมาขายไปที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน ** ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดกรณีที่ผู้ว่าจ้างจัดส่งเอกสารล่าช้า หรือกรณีที่ผู้ว่าจ้างมิได้ชำระภาษีหรือเงินสมทบประกันสังคมด้วยตนเอง

บริการรับทำบัญชีรายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- รายงานแยกประเภท - งบทดลอง - จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่-รายเดือนให้ผู้รับจ้าง - ให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าจ้างเกี่ยวกับบัญชี-ภาษี หากมีข้อสงสัยตลอดระยะเวลาการให้บริการ * ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ Stock Card ** ราคานี้สำหรับกิจการบริการที่มีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาทต่อเดือน หรือกิจการซื้อมาขายไปที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน

บริการรับทำบัญชี-ภาษีรายเดือน
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

- กระดาษทำการคำนวนภาษี-ประกันสังคมรายเดือน - แบบแสดงรายการภาษี-ประกันสังคมรายเดือน - แบบสรุปภ.ง.ด.1ก และเงินสมทบกองทุนและเงินทดแทนประกันสังคมรายปี - รายงานแยกประเภท-งบทดลอง - จัดเก็บเอกสารเป็นหมวดหมู่-รายเดือนให้ผู้รับจ้าง * ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับทำ Stock Card ** ราคานี้สำหรับกิจการบริการที่มีรายได้ไม่เกิน 120,000 บาท/เดือน หรือกิจการซื้อมาขายไปที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/เดือน *** ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดกรณีที่ผู้ว่าจ้างจัดส่งเอกสารล่าช้า หรือผู้ว่าจ้างมิได้ชำระภาษีหรือปกส.

ฟรีแลนซ์
ฉันทพิชญา

ผู้เชียวชาญด้านภาษี ผ่านการทำงานกับบริษัท Big 4 มากว่า 4 ปี และมีทีมคอยให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับลูกค้าที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทฯ วางระบบบัญชี จัดทำบัญชีรายเดือน รวมถึงการตรวจสอบบัญชี-ภาษี หรือเข้าพบกรมสรรพากรกรณีที่ตรวจสอบภาษีต่าง ๆ

01/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
24 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน