รับตัดต่อวีดีโอ และ สื่อมัลติมีเดีย

รับตัดต่องานวิดีโอทุกประเภท รายการโทรทัศน์,Spot โฆษณา,ทำ Insert,หรือวีดีโออื่นๆตามที่ลูกค้าต้องการ ตัวอย่างผลงานทั้งหมดตอนเรียนมหาลัย (มีบางส่วนไม่สามารถให้ดูได้เนื่องจากติดลิขสิทธิ์) -Showreel.Champskill Studio https://www.youtube.com/watch?v=PPZzul87VT0&feature=youtu.be -Showreel V2.Champskill Studio https://youtu.be/a3fgDTNU8l0 - รวมผลงานทั้งหมด https://www.youtube.com/channel/UCU_PgW1HJ9wVcIxM10Us8Hg - ตัดต่อสารคดี https://www.youtube.com/watch?v=matm4i7xjEw - ตัดต่อคลิปวิธีการตัดต่อรายการของ Thai PBS https://drive.google.com/open?id=0B7XKTCcY6i13cDNoTE5oVHJQRWc ******************************** ตัวอย่างผลงานที่ทำให้ลูกค้าทั้งหมด - รวมผลงานทั้งหมด https://www.youtube.com/watch?v=rpHL5bAszdI&list=PLI_9W1ycRCjEbc3BVVszm7jtj9aLDNxMr

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาจะอยู่กับความยาวและความยาก-ง่ายของงานนั้นๆ สามารถติดต่อมาพูดคุยรายละเอียดกันก่อนได้เพื่อทำให้ลูกค้าผลงานตามที่ต้องการ สามารถอัพโหลดไฟล์ผ่านทาง Google drive หรือช่องทางอื่น

ฟรีแลนซ์
Sitthichai

รับตัดต่อ video อทิ เช่น รายการโทรทัศน์,ตัด SPOT โฆษณา หรือวีดีโออื่นๆถ้าทำได้

05/2017
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
33 ครั้ง
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน