รับเขียนโปรแกรม WinApp,WebApp ด้วย C#,VB,.Net,PHP

ขันตอนติดต่องาน 1.คุยรายละเอียดสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ของเขตงาน ความสามารถของระบบ 2.ตกลงราคาว่างจ้าง 3.พัฒนาระบบตามที่ต้องความต้องการของลูกค้า ขันตอนนี้จะส่งให้ลูกค้าดูเป็นระยะหากลูกค้าต้องการ และอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 4.ส่ง Demo ให้ลูกค้าทดสอบ 5.ปรับปรุงเพิ่มเติ่ม หากมีลู่กค้ามีความต้องการให้เพิ่มเติม 6.ส่งมอบไฟล์ Setup และไฟล์ต้างตามที่ลู่กค้าต้องการ รายละเอียดงานที่รับทำ - รับเขียนโปรแกรมตามต้องการ(Win app) - รับเขียนเว็บไซต์(Web app) - งานแก้ไขโปรแกรม - โปรเจคนักเรียนสามารถเข้ามาปึกษาได้ - เขียน Add Ins ของไม่ Office - และอื่นๆ ตามความต้องการ ภาษาที่ใช้เขียน - C# - VB - .Net - ASP.Net - PHP - HTML Database - ไม่จำกัด Database ตามที่ลูกค้าต้องการ ส่งงานให้ดูเป็นระยะลูกค้าสามารถติดตามความคืบหน้าได้ สามารถบปรับเปลียนเพิ่มเติมได้ในระหว่างทำงาน ตามตกลงกัน บริการหลังการขาย - การอธิบายโปรแกรมสามารถใช้โปรแกรม - แก้ไขงานในกรณีที่มีข้อผิดพลาด 60 ฟรี - Teamviewer เพื่อติดต่อแก้ไขปัญหา ติดตั้งและลงโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ราคาขึ้นอยู่กับความยากงานของโปรแกรม อาจถูกหรือมากว่าราคาที่ตั้งไว้ในเบื่องต้นตามที่ตกลงกัน สามารถต่อรองราคาได้ งานง่ายอาจหลัก พันสองพัน เข้ามาคุยราคากันก่อนได้ครับ ไม่พอใจราคาไม่เป็นไรยินดีให้คำปึกษา

ฟรีแลนซ์
เฉลิมรัตน์

ความถนัด .net c# vb และอื่นๆพอทำได้ คุยงาน งานครบ

09/2016
เป็นสมาชิก
60 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน