รับทำ 3D Perspective ภายนอกและภายใน and 3D Animation

1. INTERIOR 3D PERSPECTIVR - ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท1รูป /ห้อง/3มุม/3รูป 2. EXTERIOR 3D PERSPECTIVE - ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท1รูป /1หลัง/3มุม/3รูป 3. 3D ANIMATION - ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท (ราคาปรับตามสเกลงานคิดเป็นวินาที เริ่มต้น 30 วินาที เป็นอย่างตํ่า) 3.1 อาคาร 1-20 อาคารราคา 8,000-20,000บาท ความยาววิดีโอ 01:00 - 02:00 นาที (ใช้เวลา 10-15 วัน แก้ไขงานได้3ครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 3.2 อาคารมากกว่า 20 อาคาร ราคา 20,000-50,000บาท 4. รับ PRESENTATION ลงสีแปลน รูปด้าน รูปตัด เริ่มต้น 1,000บาท ข้อมูลเพิ่มเติม - MODEL เล็กๆ เริ่มต้นที่ 700 บาท RRNDEN เริ่มต้นที่ 700-1000 บาท - เวลาทำงาน 4-7 วัน แก้ไขงานได้ 3ครั้ง แล้วแต่ความยากง่าย - ข้อมูลการออกแบบภาพ 3D ลูกค้าต้องมีไอเดีย concept , mood&tone หรือรูปตัวอย่างที่ต้องการมา รวมถึงไฟล์ CAD , รูปแบบตัวอย่าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ 3D Perspective ภายนอกและภายใน and 3D Animation

  • 1. 1.แจ้งรายละเอียด ข้อมูลโครงการ ขอบเขต ปริมาณงาน โครงการ และ mood &tone งานที่ต้องการให้ออกแบบ,ภาพ image แนวทางที่ต้องการต่างๆ
  • 2. 2.เสนอราคา ระยะเวลาทำงาน ก่อนทำการว่าจ้าง
แพ็กเกจ
INTERIOR 3D PERSPECTIVR
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

1. INTERIOR 3D PERSPECTIVR - ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท1รูป /ห้อง/3มุม/3รูป (ไม่รวมขึ้น 3D คิดเป็น ตร.ม.120 บาท ราคาปรับตามสเกลงานครับ ถ้าต้องการมากกว่า 3มุม คิดเพิ่ม มุมละ700 บาท -ไฟล์ที่จะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D PERSPECTIVE 3รูป ( TIFF,JPEG,PSD ขนาด4kขึ้นไป ) - ถ้าต้องการไฟล์ SKP. คิดเพิ่ม 1,000 บาท

EXTERIOR 3D PERSPECTIVE
ระยะเวลาในการทำงาน 4 วัน

2. EXTERIOR 3D PERSPECTIVE - ราคาเริ่มต้น 2,500 บาท1รูป /1หลัง/3มุม/3รูป (ไม่รวมขึ้น 3D คิดเป็น ตร.ม.120 บาท ราคาปรับตามสเกลงานครับ ถ้าต้องการมากกว่า 3มุม คิดเพิ่ม มุมละ700 บาท -ไฟล์ที่จะได้รับ ไฟล์ภาพ 3D PERSPECTIVE 3รูป ( TIFF,JPEG,PSD ขนาด4kขึ้นไป ) - ถ้าต้องการไฟล์ SKP. คิดเพิ่ม 1,000 บาท

3D ANIMATION
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

3. 3D ANIMATION - ราคาเริ่มต้น 8,000 บาท (ราคาปรับตามสเกลงานคิดเป็นวินาที เริ่มต้น 30 วินาที เป็นอย่างตํ่า) 3.1 อาคาร 1-20 อาคารราคา 8,000-20,000บาท ความยาววิดีโอ 01:00 - 02:00 นาที (ใช้เวลา 10-15 วัน แก้ไขงานได้3ครั้ง ไม่เสียค่าใช้จ่าย) 3.2 อาคารมากกว่า 20 อาคาร ราคา 20,000-50,000บาท - ไฟล์ที่จะได้รับ ไฟล์ VDO (MP.4)ขนาด2k

ฟรีแลนซ์
Chakrit

ชื่อ ชาคริต ทำเกี่ยวกับเขียนภาพ 3D Perspective ภายในภายนอก

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน