ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ร่าง ตรวจ สัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย ทั้งไทย-อังกฤษ

การให้บริการ (ทั้งไทยและอังกฤษ) 1. บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่าง ๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกฎหมายธุรกิจ การตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด การเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และ การขอใบอนุญาตต่างๆ 2. บริการ ร่าง ตรวจ ให้ความเห็น สัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาร่วมทุน และ สัญญาโอนหุ้น เป็นต้น 3. บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น รายงานการประชุมต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ บันทึกความเข้าใจ บันทึกข้อตกลง และ หนังสือถึงหน่วยงานราชการ เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมาย ร่าง ตรวจ สัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย ทั้งไทย-อังกฤษ

  • 1. ลูกค้าส่งรายละเอียดของปัญหาที่ต้องการคำแนะนำ สัญญาที่ต้องการให้ร่างหรือตรวจ หรือเอกสารที่ต้องการให้จัดทำ
  • 2. ผมจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงประเด็นปัญหา รวมถึงการดำเนินงาน และความยากง่ายของตัวงาน
แพ็กเกจ
การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย (ไทย/อังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายต่าง ๆ ตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกฎหมายธุรกิจ การตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัด การเข้ามาลงทุนในประเทศไทยสำหรับบุุคคล/นิติบุคคลต่างชาติ และ การขอใบอนุญาตต่างๆ ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท และ ระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างเร็วที่สุดภายใน 1 วัน โดยขึ้นอยู่กับความยากง่ายและความละเอียดของปัญหาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษาที่ใช้ ไฟล์ที่ได้รับจะเป็นเอกสาร .doc หรือ .pdf

การร่าง และ ตรวจสัญญาทุกชนิด (ไทย/อังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการ ร่าง ตรวจ ให้ความเห็น สัญญาทุกประเภท เช่น สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง สัญญาเช่า สัญญาร่วมทุน และ สัญญาโอนหุ้น เป็นต้น ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท และ ระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างเร็วที่สุดภายใน 1 วัน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนหน้าของสัญญา และความซับซ้อนของสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษาที่ใช้ ไฟล์ที่ได้รับจะเป็นเอกสาร .doc หรือ .pdf

การจัดทำเอกสารต่างๆ (ไทย/อังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

บริการจัดทำเอกสารทางกฎหมาย เช่น รายงานการประชุมต่าง ๆ หนังสือมอบอำนาจ บันทึกความเข้าใจ บันทึกข้อตกลง และ หนังสือถึงหน่วยงานราชการ เป็นต้น ค่าบริการเริ่มต้นที่ 500 บาท และ ระยะเวลาในการดำเนินงานอย่างเร็วที่สุดภายใน 1 วัน โดยขึ้นอยู่กับจำนวนเอกสาร และความซับซ้อนของเนื้อความในเอกสารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาษาที่ใช้ ไฟล์ที่ได้รับจะเป็นเอกสาร .doc หรือ .pdf

ฟรีแลนซ์
Chaiwat

สวัสดีครับ ผมชื่อชัยวัฒน์ ขุนวิเศษ ตอนนี้มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายใน Inter Law firm มากว่า 3 ปีครับ ผมสามารถให้คำปรึกษากฎหมายด้านธุรกิจ และ รีวิว/ตรวจสอบ/ร่าง สัญญา ทุกประเภทครับ (ไทยและอังกฤษ)

09/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
17 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน