Google Ads | Youtube Ads | เจาะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำกำไรสูงสุด

หากมีความสงสัย หรือ อยากสอบถามรูปแบบการทำงาน หรือการวางแผนกลยุทธ์ในการทำงาน สามารถจะปรึกษาก่อนเริ่มงานจริงได้ Free! (ปรึกษา 24hr.) ผู้ทำโฆษณา มีความเชี่ยวชาญพิเศษในด้าน Google Ads Youtube Ads Search Ads, GDN รวมไปถึงการดึงข้อมูลเชิงลึกจาก Google Analytics เพื่อผลการทำตลาดสูงสุด ขั้นตอนแรก (ก่อนขึ้นโฆษณา) 1. เก็บข้อมูลลูกค้า สำหรับเพื่อนำไปวิเคราะห์ Keywords และจัดเตรียมทำโฆษณา 2. วิเคราะห์ Keywords และเขียนคำโฆษณาที่จะขึ้นออนไลน์โฆษณา 3. ทำ Planning ของเป้าหมาย ที่ลูกค้าต้องการเจาะจง 4. แนะนำปรับเว็บไซต์ให้การทำโฆษณาเกิดประโยชน์สูงสุด ขั้นตอนถัดไป (หลังจากขึ้นออนไลน์โฆษณา) 1. ส่ง Report ผลการออนไลน์โฆษณารายเดือนให้ลูกค้า เพื่อดู และ รอปรับรูปแบบเปลี่ยนแปลงตามการตลาด 2. ปรับปรุง และ Remove Keywords แนะนำการปรับ Keywords อย่างต่อเนื่องโดยดูจาก Coversion ที่เกิดขึ้นจริง 3.วิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค เพื่อนำไปปรับปรุงโฆษณาให้สามารถขึ้นออนไลน์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Google Ads | Youtube Ads | เจาะกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำกำไรสูงสุด

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดของตัวงาน สินค้า หรือ บริการที่ลูกค้าประกอบธุรกิจอยู่
  • 2. ทำการวางแผนกลยุทธ์โฆษณา มีบริการรูปแบบ Google Search, GDN, Youtube และ Remarketing
แพ็กเกจ
Started Package
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ขั้นตอนปฎิบัติงาน - ตรวจสอบเว็บไซต์ สำหรับเตรียมขึ้นโฆษณา Google Ads - วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์โฆษณา Keyword Google Display Network - วางแผน การใช้งบประมาณสำหรับงานลูกค้า - สร้างแคมเปญโฆษณา และบริหารจัดการโฆษณา

Basic Package
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

Set แคมเปญ Keyword Search Google ไม่จำกัดแคมเปญ เน้นอันดับ หรือ เน้นคลิก งบน้อย งบมาก ได้หมด การใส่สัญลักษณ์ของ Keyword มีให้ครบ ขั้นตอนปฎิบัติงาน - ตรวจสอบเว็บไซต์ สำหรับเตรียมขึ้นโฆษณา Google Ads - วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์โฆษณา Keyword Google Display Network - วางแผน การใช้งบประมาณสำหรับงานลูกค้า - สร้างแคมเปญโฆษณา และบริหารจัดการโฆษณา

Advance Package
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

เน้นอันดับ หรือ เน้นคลิก งบน้อย งบมาก ได้หมด การใส่สัญลักษณ์ของ Keyword มีให้ครบ รวมไปถึงการเเนะนำขั้นตอนการปรับ Merchants การสมัคร รวมไปถึง การทำ Ads โฆษณา Shopping Ads ตามที่ลูกค้าต้องการ ขั้นตอนปฎิบัติงาน - ตรวจสอบเว็บไซต์ สำหรับเตรียมขึ้นโฆษณา Google Ads - วิเคราะห์ และวางแผนกลยุทธ์โฆษณา Keyword Google Display Network - วางแผน การใช้งบประมาณสำหรับงานลูกค้า - สร้างแคมเปญโฆษณา และบริหารจัดการโฆษณา - ใช้เครื่องมือ Google Analytics และ Tracking ในการติดตามผลการทำงาน

ฟรีแลนซ์
Chanon

มีความถนัดเกี่ยวกับ Google Ads และการทำโฆษณารูปแบบต่างๆ ให้ได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ ซื่อสัตย์ อดทน และไม่ทิ้งงาน ช่วยเหลือในทุกๆคำถามที่ลูกค้าสงสัย ดูแลกันเอง เน้นเหมือนเป็นคนรู้จัก คุยง่าย กระชับใจความ และมีความตั้งใจในการทำงานสูง

02/2021
เป็นสมาชิก
80 %
งานสำเร็จ
4 ครั้ง
ขายได้
1 วัน
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน