ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์ ครบวงจร Technical Solutions เพื่อการขยายธุรกิจ

ให้คำปรึกษา และวางระบบ เพื่อการขยายธุรกิจออนไลน์ ตั้งแต่ด้านการตลาดออนไลน์ การจัดการคำสั่งซื้อ ระบบ Chatbot การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การบริการลูกค้า ระบบ CRM / ความสัมพันธ์ลูกค้า และรับทำระบบ หลังบ้าน / หน้าบ้าน เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ค่าบริการเริ่มต้น 3,500 สำหรับ การให้คำปรึกษาแนวทาง อัตราค่าบริการหลังจากนั้นจะเป็นค่าบริการออกแบบและสร้างระบบตามกำหนด อ้างอิงจากธุรกิจที่แตกต่างกัน ซึ่งต้องการคำนวนตามลักษณะงานที่แตกต่างกันของผู้ว่าจ้าง

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ผู้เชียวชาญการตลาดออนไลน์ ครบวงจร Technical Solutions เพื่อการขยายธุรกิจ

  • 1. Consulting & Requirement Analysis
  • 2. Project Planing & Timeline
แพ็กเกจ
Basic
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1. คำปรึกษาแนวทางการขยายธุรกิจ E-commerce ใช้ Technical Solution เพื่อการขยายธุรกิจ ตั้งแต่ด้านการตลาดออนไลน์ การจัดการคำสั่งซื้อ ระบบ Chatbot การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การบริการลูกค้า ระบบ CRM / ความสัมพันธ์ลูกค้า

Advance
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

1. คำปรึกษาแนวทางการขยายธุรกิจ E-commerce ใช้ Technical Solution เพื่อการขยายธุรกิจ ตั้งแต่ด้านการตลาดออนไลน์ การจัดการคำสั่งซื้อ ระบบ Chatbot การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง การบริการลูกค้า ระบบ CRM / ความสัมพันธ์ลูกค้า 2. สร้างระบบ หลังบ้าน / หน้าบ้าน เพื่อตอบโจทย์เชิงธุรกิจตามที่ได้ตกลงไว้

ฟรีแลนซ์
Pongthep

มีประสบการ์ทำงานสาย Marketing tech ทำงานด้าน Data analisys, Python programming, Data processing, Data Transformation, Reporting, BI, Data visualisation, Task automation, Digital marketing

01/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน