หาข้อมูลเพื่องานวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ทั้งไทย/eng

รบกวนลูกค้าแจ้งรายละเอียด ดังนี้ 1. เนื้อหาหรือหัวข้อที่ต้องการมีอะไรบ้าง รบกวน list ออกมาเป็นข้อๆ 2. ใช้ในงานอะไร เช่น ทำรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย 3. ต้องการให้ส่งงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 4. วันที่กำหนดส่งงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม

** บริการหาข้อมูลเพื่องานวิทยานิพนธ์และงานวิจัย ทั้งไทย/ENG** ************************************************************************* สำหรับนักศึกษาปริญญาโท - ปริญญาเอก อาจารย์มหาวิทยาลัย ครู *********** สายวิชา ศึกษาศาสตร์ - สาขาวิชาสถิติ วิจัย การวัดและประเมินผล และบริหารการศึกษา สายวิชา บริหารธุรกิจ สายวิชามนุษยศาสตร์ และ อื่นๆ *************************************** เขียน/ปรับแก้วิทยานิพนธ์หรืองานวิจัยทั้งไทย/ENG จำนวน 1,000 คำ ภาษาไทย font angsana size 16 ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท งานที่รับทำ เช่น - โครงร่างงานวิจัย - บทที่ 1-2-3 (แต่ไม่สะดวกเก็บช้อมูลให้) - บทที่ 4 และ 5 (ในกรณีเก็บข้อมูลมาให้แล้ว) - IS // ภาคนิพนธ์ - รายงาน // การบ้าน - งานวิจัยอื่นๆ ************************************* ** หมายเหตุ ** ลูกค้าต้องแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการ ดังนี้ 1. เนื้อหาหรือหัวข้อที่ต้องการมีอะไรบ้าง รบกวน list ออกมาเป็นข้อๆ 2. ใช้ในงานอะไร เช่น ทำรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือ งานวิจัย 3. ต้องการให้ส่งงานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 4. วันที่กำหนดส่งงาน

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

**ข้อมูลภาษาไทยได้ 5 หน้ากระดาษ A4 ราคา 500 บาท font TH SarabunPSK 16 (เราหาข้อมูลที่มีคุณภาพให้ จากแหล่งข้อมูลที่ชือถือได้ เช่น หนังสือ วิทยานิพธ์ journal ) ***ข้อมูลภาษาอังกฤษได้ 5 หน้ากระดาษ A4 ราคา 800 บาท font TH SarabunPSK 16 (เราหาข้อมูลที่มีคุณภาพให้ จากแหล่งข้อมูลที่ชือถือได้ เช่น textbook / journal ) แก้งานได้ 1ครั้ง จะส่งไฟล์แบบ PDF เท่านั้น เมื่อลูกค้ากดอนุมัติจึงจะส่งไฟล์ wordให้ **งานเรียบเรียงหรือเขียนงานวิจัย/วิทยานิพนธ์จะเป็นราคาอีกเรทหนึ่งค่ะ โปรดสอบถามเพิ่มเติม**

ฟรีแลนซ์
CANDY

สวัสดีค่ะ ทางเรามีความเชี่ยวชาญในการหาข้อมูลวิจัย และเขียนบทความค่ะ

10/2016
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
29 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน