milestone

ออกแบบ Company Profiles

ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน ขั้นตอน 1 : แจ้งรายละเอียดของงานให้ชัดเจน (เช่น ขนาด A4/A3/A5 และสไตล์งานที่ลูกค้าต้องการ พร้อมแนบภาพ reference ที่อยากได้) ขั้นตอน 2 : ส่งรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ (รูปภาพ/โลโก้/ข้อความ) ขั้นตอน 3 : ทีมงานคิดคอนเซปต์ ออกแบบ จากสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 3 วัน ขั้นตอน 4 : ส่งงานครั้งที่ 1 (ลูกค้ามีเวลา 48 ชม.ในการตรวจสอบงาน) และแก้ไขงานตามคอมเมนท์ลูกค้า (แก้ไขงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2 ครั้ง) ขั้นตอน 5 : ส่ง Press ready file พร้อมสำหรับส่งโรงพิมพ์ - ในกรณีแก้ไขงานมากกว่า 2 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ครั้ง/หน้า

แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 10 วัน

ขั้นตอนการทำงานร่วมกัน ขั้นตอน 1 : แจ้งรายละเอียดของงานให้ชัดเจน (เช่น ขนาด A4/A3/A5 และสไตล์งานที่ลูกค้าต้องการ พร้อมแนบภาพ reference ที่อยากได้) ขั้นตอน 2 : ส่งรายละเอียดและข้อมูลต่างๆ (รูปภาพ/โลโก้/ข้อความ) ขั้นตอน 3 : ทีมงานคิดคอนเซปต์ ออกแบบ จากสิ่งที่ลูกค้าต้องการ ใช้เวลาในการทำงานประมาณ 3 วัน ขั้นตอน 4 : ส่งงานครั้งที่ 1 (ลูกค้ามีเวลา 48 ชม.ในการตรวจสอบงาน) และแก้ไขงานตามคอมเมนท์ลูกค้า (แก้ไขงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2 ครั้ง) ขั้นตอน 5 : ส่ง Press ready file พร้อมสำหรับส่งโรงพิมพ์ - ในกรณีแก้ไขงานมากกว่า 2 ครั้ง มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 500 บาท/ครั้ง/หน้า

ฟรีแลนซ์
Panupong

เป็นที่ปรึกษาและวางแผนการทำตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ให้กับเจ้าของแบรนด์ ตัวแทน SME มากกว่า 15 ปี มีทีมงานรับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ชัดเจน ทั้งคิดคอนเทนท์ ออกแบบรูปภาพกราฟิค นำเสนอเทคนิคต่างๆ เป้าหมายคือให้่ลูกค้าได้ยอดขาย ประสบความสำเร็จไปด้วยกัน

03/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
2 ครั้ง
ขายได้
7 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน