แปลไทย-อังกฤษ ไวยากรณ์เป๊ะ สำนวนเจ้าของภาษา

รับแปลเอกสาร บทความ ข่าว press release หนังสือ จดหมายสมัครงาน CV และงานอื่นๆจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษด้วยความรวดเร็วและถูกต้องค่ะ ความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS 8.5 from 9: Expert-Very good user TOEIC 945 from 990: Professional Proficiency เคยแปลให้บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน); Central Embassy; มูลนิธิพุทธรักษา ราคา: - Statement of Purpose; Cover letter 2,000 บาท/1หน้า - CV/Resume 2,000 บาท/2 หน้า - จดหมายธุรกิจ 2,000 บาท/1หน้า - สุนทรพจน์ 2,000 บาท/1หน้า - บทความ 2,000บาท/1หน้า - หากมีงานประเภทอื่น สามารถสอบถามได้ค่ะ - ไม่รับแปลเอกสารทางการแพทย์ ทางกฎหมายหรือกีฬาค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ แปลไทย-อังกฤษ ไวยากรณ์เป๊ะ สำนวนเจ้าของภาษา

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งไฟล์ต้นฉบับให้ผู้แปล
  • 2. ผู้แปลเสนอราคาและเวลาส่งมอบงาน
แพ็กเกจ
ราคาต่อจำนวนหน้า
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

- Statement of Purpose; Cover letter 2,000 บาท/1หน้า - CV/Resume 2,000 บาท/2 หน้า - จดหมายธุรกิจ 2,000 บาท/1หน้า - สุนทรพจน์ 2,000 บาท/1หน้า - บทความ 2,000บาท/1หน้า - หากมีงานประเภทอื่น สามารถสอบถามได้ค่ะ - หากมีงานแปลมากกว่าสิบหน้า สามารถสอบถามราคาเหมาได้นะคะ - ส่งงานเป็น PDF or Word Doc ค่ะ

ฟรีแลนซ์
Pichayada

นักแปลหนังสือและบทความ ป.ตรี เกียรตินิยมอันดับ 1 อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เอกอังกฤษ โทฝรั่งเศส) ป.โท เกียรตินิยมอันดับ 2 วารสารศาสตร์ University of Westminster, UK ใช้ภาษาอังกฤษตลอดเวลาในการทำงานด้านสื่อสารมวลชน

09/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน