ให้บริการจดทะเบียนบริษัท/หจก. พร้อมคำปรึกษาค่ะ

เหมาะสำหรับ : 1. ทุกท่านที่ต้องการเริ่มธุรกิจให้ถูกต้อง 2. ท่านที่ต้องการจดบริษัท/หจก. ให้ถูกต้อง แต่ไม่มีเวลา 3. ท่านที่ไม่ทราบขั้นตอน การจัดเตรียมเอกสาร 4. ท่านที่ต้องการหาผู้ช่วยเรื่องการจด ท่านจะได้มีเวลาคิดไอเดียใหม่สำหรับธุรกิจ . เราจึงรับดูแลเรื่องนี้ให้ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาไปบริหารจัดการกิจการของท่านโดยไม่ต้องคอยกังวล สิ่งที่ท่านจะได้รับเพิ่มเติม : 1. แบบฟอร์มเอกสารเกี่ยวกับบัญชี 2. แบบฟอร์มสัญญาต่างๆ 3. ค่าบริการทำบัญชี ฟรี 1 เดือนแรก 4. ขอ user และ password กับกรมสรรพากร 5. เอกสารเปิดบัญชีธนาคาร 6. ที่ปรึกษาเรื่องบัญชีและภาษี

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ให้บริการจดทะเบียนบริษัท/หจก. พร้อมคำปรึกษาค่ะ

  • 1. พูดคุยรายละเอียด จัดทำใบเสนอราคา
  • 2. หลังลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ fast work เริ่มดำเนินการ
แพ็กเกจ
รับจดทะเบียนบริษัท - A
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- บริการจองชื่อนิติบุคคล - บริการจัดทำแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารในการเตรียมขอจดทะเบียนตั้งบริษัท (ส่งเอกสารทางอีเมล์ และลูกค้าไปดำเนินการจดทะเบียนเอง) - บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับบัญชีและภาษีสำหรับเริ่มต้นกิจการ - บริการให้คำปรึกษาด้านเอกสารทางบัญชีและภาษี เพื่อให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ในกิจการ

รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัด - B
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- บริการจองชื่อนิติบุคคล - บริการจัดทำแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารในการเตรียมขอจดทะเบียนตั้งบริษัท - บริการจดจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับบัญชีและภาษีสำหรับเริ่มต้นกิจการ - บริการให้คำปรึกษาด้านเอกสารทางบัญชีและภาษี เพื่อให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ในกิจการ

รับจดทะเบียนบริษัท - C (บริษัท)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- บริการจองชื่อนิติบุคคล - บริการจัดทำแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารในการเตรียมขอจดทะเบียนตั้งบริษัท - บริการจดจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับบัญชีและภาษีสำหรับเริ่มต้นกิจการ - บริการให้คำปรึกษาด้านเอกสารทางบัญชีและภาษี เพื่อให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ในกิจการ

ฟรีแลนซ์
Butsayawan

ทำธุรกิจสบายใจ ไม่กังวลบัญชีและภาษี พร้อมคำแนะนำและวางแผนให้เหมาะกับกิจการค่ะ

06/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
40 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน