บริการจดทะเบียนบริษัท

บริการจดทะเบียนบริษัทเหมาะสำหรับลูกค้าที่ 1. ต้องการจะจดทะเบียนบริษัท แต่ไม่มีเวลาในการดำเนินการเอง 2. ไม่เข้าใจขั้นตอนเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัท ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ในการจดเบียนบริษัท 3. อื่นๆ เนื่องจาก ขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียนบริษัทนั้น ค่อนข้างจะยุ่งจากและซับซ้อน และใช้เวลา . เราจึงรับดูแลเรื่องพวกนี้ให้ เพื่อให้ท่านได้มีเวลาไปบริหารจัดการกิจการของท่านโดยไม่ต้องคอยกังวลเรื่องนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ฟรี!!! 1. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในวันจดจัดตั้ง 2. ยื่นขอรหัสภาษีทางอินเตอร์เนทกับกรมสรรพากร

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ บริการจดทะเบียนบริษัท

  • 1. พูดคุยรายละเอียด จัดทำใบเสนอราคา
  • 2. หลังลูกค้าชำระเงินผ่านระบบ fast work เริ่มดำเนินการ
แพ็กเกจ
รับจดทะเบียนบริษัท - A
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- บริการจองชื่อนิติบุคคล - บริการจัดทำแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารในการเตรียมขอจดทะเบียนตั้งบริษัท (ส่งเอกสารทางอีเมล์ และลูกค้าไปดำเนินการจดทะเบียนเอง) - บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับบัญชีและภาษีสำหรับเริ่มต้นกิจการ - บริการให้คำปรึกษาด้านเอกสารทางบัญชีและภาษี เพื่อให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ในกิจการ

รับจดทะเบียนบริษัท - B
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

- บริการจองชื่อนิติบุคคล - บริการจัดทำแบบฟอร์มและจัดเตรียมเอกสารในการเตรียมขอจดทะเบียนตั้งบริษัท - บริการจดจัดตั้งบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับบัญชีและภาษีสำหรับเริ่มต้นกิจการ - บริการให้คำปรึกษาด้านเอกสารทางบัญชีและภาษี เพื่อให้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้ในกิจการ

ฟรีแลนซ์
Butsayawan

ทำธุรกิจสบายใจ ไม่กังวลบัญชีและภาษี พร้อมคำแนะนำและวางแผนให้เหมาะกับกิจการค่ะ

06/2018
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
1 ครั้ง
ขายได้
10 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน