พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ทำpresentation รับงานด่วน

พิมพ์งานเอกสารต่างๆ พิมพ์รายงาน งานด่วน หาข้อมูลรายงานและคีย์ข้อมูลลงโปรแกรมพื้นฐานเช่น microsoft word,exel รวมถึงการรับทำ presentation เช่น powerpoint , canva เป็นต้น รายละเอียดราคาเพิ่มเติม การพิมพ์งานที่เป็นข้อมูลเฉพาะ 1.สูตรคณิตศาสตร์ คิดหน้าละ 15 บาท 2.เขียนบรรณานุกรม คิดเพิ่มภาษาละ 3 บาท หรืออื่นๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ พิมพ์งาน คีย์ข้อมูล ทำpresentation รับงานด่วน

  • 1. ติดต่อจ้างงานโดยแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการ รวมทั้งกำหนดส่งงานที่ต้องการ
  • 2. ตกลงและสรุปราคาให้ผู้จ้างงานรับทราบ
แพ็กเกจ
Microsoft Word & Exel
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

📌 Microsoft Word📌 พิมพ์เอกสารไฟล์ .docx ขนาด A4 (คัดลอกจากเอกสารต้นฉบับ เช่น ไฟล์ pdf,png,jpg เป็นต้น รวมทั้งคัดลอกจากลายมือ) 🇹🇭 ภาษาไทยหน้าละ 10 บาท 🇬🇧 ภาษาอังกฤษหน้าละ 12 บาท 🇩🇪 ภาษาที่3 และสูตรคณิตศาตร์หน้าละ 15 บาท 📌Microsoft Exel📌 คิดเพิ่มจาก microsoft word หน้าละ 2 บาท/ ภาษา จะได้ไฟล์ .xlsx •ใช้เวลาในการทำ 12-24 ชั่วโมง (หากเกิน 20 หน้าใช้เวลา 2 วันขึ้นไป) •งานด่วนต้องการรอรับภายใน 12 ชั่วโมง คิดราคาเพิ่มเป็นสองเท่าของงานปกติทุกภาษา

Microsoft Power Point
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

📌Power point📌 1. แบบมีข้อมูลมาให้ ราคา 200 บาทขึ้นไป (ตามรายละเอียดงาน) 2. แบบไม่มีข้อมูลมาให้ ราคา 300 บาทขึ้นไป (ตามรายละเอียดงาน) ⏰ ใช้เวลา 2 วันขึ้นไป งานเสร็จจะได้ไฟล์ .ppt

Canva
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

📌Canva📌 1.แบบมีข้อมูลให้ ราคา 150 บาทขึ้นไป (ตามรายละเอียดงาน 2.แบบไม่มีข้อมูลให้ ราคา 200 บาทขึ้นไป (ตามรายละเอียดงาน) 3.ทำ resume ราคา 200 บาทขึ้นไป ⏰ใช้เวลา 2 วันขึ้นไป ‼️งานด่วนภายใน 24 ชั่วโมงคิดราคาสองเท่าของงานปกติทุกแบบ

ฟรีแลนซ์
Benjawan

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์สาขากิจกรรมบำบัด สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาไทย/อังกฤษ สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐานอย่าง microsoft word,exel,power point,Canva ได้

05/2020
เป็นสมาชิก
97 %
งานสำเร็จ
70 ครั้ง
ขายได้
5 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน