รับลงสินค้าในเว็บไซต์ Online ต่างๆไม่จำกัดขั้นต่ำ

บริการรับลงสินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ที่ลูกค้าต้องการโดยไม่จำกัดจำนวนสินค้าขั้นต่ำ [Shopee/Lazada/LNwshop/weloveshopping/facebook/twitter/instragram/kaidee/opencart/etc.]

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับลงสินค้าในเว็บไซต์ Online ต่างๆไม่จำกัดขั้นต่ำ

  • 1. ผู้ว่าจ้างติดต่อจ้างงานและแจ้งขอบเขตงาน เช่น จำนวนสินค้า เว็บไซต์
  • 2. ฟรีแลนซ์ตกลงรับงานและสร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
Mini Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

บริการรับลงสินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆโดยไม่จำกัดขั้นต่ำ (1-100 รายการ) •ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 5-7 วัน • ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของระบบเว็บไซต์และจำนวนสินค้า •คิดค่าบริการเพิ่มกรณี ให้หาภาพสินค้าเอง,ให้ใส่ลายน้ำลงบนภาพสินค้า,ใส่ตัวเลือกสินค้า เช่น สี,สินค้ามากกว่า 100 รายการ •ค่าบริการที่เพิ่มมาลูกค้าสามารถต่อรองราคากับฟรีแลนซ์ได้

Medium Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 13 วัน

บริการรับลงสินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆ จำนวน 300 รายการ •ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 13-15 วัน • ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของระบบเว็บไซต์และจำนวนสินค้า •คิดค่าบริการเพิ่มกรณี ให้หาภาพสินค้าเอง,ให้ใส่ลายน้ำลงบนภาพสินค้า,ใส่ตัวเลือกสินค้า เช่น สี,สินค้ามากกว่า 300 รายการ •ค่าบริการที่เพิ่มมาลูกค้าสามารถต่อรองราคากับฟรีแลนซ์ได้

Massive Plan
ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน

บริการรับลงสินค้าออนไลน์ในเว็บไซต์ต่างๆจำนวน 500 รายการ •ใช้ระยะเวลาในการทำงาน 20 วัน • ระยะเวลาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของระบบเว็บไซต์และจำนวนสินค้า •คิดค่าบริการเพิ่มกรณี ให้หาภาพสินค้าเอง,ให้ใส่ลายน้ำลงบนภาพสินค้า,ใส่ตัวเลือกสินค้า เช่น สี,สินค้ามากกว่า 500 รายการ •กรณีสินค้ามากกว่า 500 รายการคิดราคาตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป •ค่าบริการที่เพิ่มมาลูกค้าสามารถต่อรองราคากับฟรีแลนซ์ได้

ฟรีแลนซ์
Benjawan

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์สาขากิจกรรมบำบัด สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาไทย/อังกฤษ และกำลังศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้น จบหลักสูตรการสื่อสารจากสถาบันสอนภาษา AUA ผลการเรียนระดับ SS ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานอย่าง microsoft word,exel,power point,Canva ได้

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน