รับทำ Infographic ทั้งแบบภาพนิ่งและแบบ animation

รับทำ Infographic ทุกประเภทโดยใช้โปรแกรม power point สามารถส่งงานให้ได้ทั้งไฟล์ ppt. /pdf./jpeg./mp4.(สำหรับภาพเคลื่อนไหว)

รายละเอียดเพิ่มเติม

•หากไม่มีข้อมูลให้ คิดค่าบริการในการหาข้อมูลเพิ่มเติมชิ้นงานละ 300 บาท •หากต้องการใช้รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำ Infographic ทั้งแบบภาพนิ่งและแบบ animation

  • 1. ลูกค้าติดต่อจ้างงานพร้อมแจ้งรายละเอียดงานที่ต้องการเช่น หัวข้อ รูปแบบ ธีมสี
  • 2. ฟรีแลนซ์ประเมินราคาและแจ้งกำหนดการส่งงานให้ลูกค้าพร้อมสร้างใบเสนอราคา
แพ็กเกจ
Standard
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Standard ลูกค้าจะได้รับไฟล์งาน Infographic .pdf/.jpeg/etc. ซึ่งเป็นไฟล์ภาพนิ่งแล้วแต่ลูกค้าต้องการ จำนวน 1 ไฟล์ โดยลูกค้าสามารถกำหนดธีมสีหรือรูปแบบของงานที่ต้องการได้ • แก้ไขได้ฟรี 1 ครั้ง หลังจากนั้นคิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 100 บาท •ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของรูปแบบที่ต้องการ

Animation
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งาน Infographic นามสกุล .mp4/.ppt แล้วแต่ลูกค้าต้องการ จำนวน 1 ไฟล์ โดยลูกค้าสามารถกำหนดธีมสี รูปแบบ และลำดับการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวในตัวงานได้ •แก้ไขได้ฟรี 1 ครั้ง หลังจากนั้นคิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 200 บาท •ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของรูปแบบงานที่ต้องการ

Premium
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

ลูกค้าจะได้รับไฟล์งาน Infographic ทั้งไฟล์ภาพนิ่ง(.jpeg/.pdf/etc.)และภาพเคลื่อนไหว(.mp4/.ppt) ตามที่ลูกค้าต้องการจำนวน 2 ไฟล์ โดยลูกค้าสามารถกำหนดธีมสี รูปแบบและลำดับการนำเสนอภาพเคลื่อนไหวในตัวงานได้ สามารถเลือกรูปแบบที่อตกต่างกันได้ทั้งสองไฟล์ •แก้ไขฟรี 1 ครั้ง หลังจากนั้นคิดค่าบริการเพิ่มครั้งละ 200 บาท •ระยะเวลาการทำงานขึ้นอยู่กับความยากง่ายของรูปแบบงานที่ต้องการ

ฟรีแลนซ์
Benjawan

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์สาขากิจกรรมบำบัด สามารถสื่อสารได้ 2 ภาษาไทย/อังกฤษ และกำลังศึกษาภาษาเยอรมันเบื้องต้น จบหลักสูตรการสื่อสารจากสถาบันสอนภาษา AUA ผลการเรียนระดับ SS ใช้งานโปรแกรมพื้นฐานอย่าง microsoft word,exel,power point,Canvaได้ ยินดีรับงานพากษ์เสียง(มีเสียงทั้งชายและหญิง) และงานด้าน Podcast

05/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
4 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน