รับทำแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์ด้วย google from และทำreportสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

1.รับทำแบบสอบถามออนไลน์โดยใช้google form สำหรับใช้สอบถามความพึงพอใจหน่วยงาน/องค์กร, แบบสอบถามสำหรับ IS และข้อสอบออนไลน์ 2.สำหรับแบบสอบถามความพึงพอใจหน่วยงาน/องค์กร รับออกแบบแบบสอบถาม 3.สร้างตาราง google sheet เพื่อรองรับการวิเคราะห์ผลการตอบ 4.ส่งงานเป็นไฟล์ link url, QR Code, link google sheet ไฟล์ตอบรับของgoogle form และ link url ไฟล์ google sheet กรณีต้องการตารางวิเคราะห์

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับทำแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์ด้วย google from และทำreportสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล

  • 1. ผู้ว่าจ้างส่งความต้องการว่าต้องการแบบสอบแบบไหน หรือ ข้อสอบออนไลน์
  • 2. ทำการตกลงรายละเอียดเนื้อหา กรณีเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่ต้องการให้ออกแบบแบบสอบถามให้
แพ็กเกจ
เฉพาะฟอร์มสอบถามและไฟล์ตอบกลับ (google sheet หรือ xlxs)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

1.link URL และ QR Code ฟอร์ม 2.หัวข้อ

เพิ่มตารางวิเคราะห์ข้อมูล (google sheet แยกอีกไฟล์)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

1.link URL และ QR Code ฟอร์ม 2.หัวข้อ 3.link URL ไฟล์ google sheet ตารางวิเคราะห์ข้อมูล

ฟรีแลนซ์
เสาวภา

รับออกแบบแบบฟอร์ม Spreadsheet และแบบสำรวจที่ช่วยให้การทำงานในองค์กรมีความง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้ง Excel และ google sheet รับออกแบบgoogle form เพื่อแปลงจากแบบฟอร์มกระดาษเป็น online ด้วยประสบการณ์การทำงานเกี่ยวการพัฒนาระบบ ISO (Quality, Envi, Safety) ในองค์กร

04/2022
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน