ปรึกษากฎหมาย ตรวจ/ร่างสัญญาและหนังสือ

1.งานให้คำปรึกษากฎหมายราคาเริ่มต้นที่ 500 บาท โดยให้คำปรึกษาเป็นภาษาไทย เป็นกันเอง คุยง่ายใส่ใจรายละเอียด 2.งานตรวจ/ร่างสัญญา จัดทำเอกสารทางกฎหมาย (TH,ENG) - รับจัดทำเอกสารทางกฎหมายต่างๆ เช่น หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หนังสือบอกเลิกสัญญา หนังสือมอบอำนาจ - รับร่างสัญญาทางกฎหมาย เช่น สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างทำของ สัญญาจะซื้อจะขาย หมายเหตุ : ผู้ให้บริการจะเก็บข้อมูลของลูกความไว้เป็นความลับ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ปรึกษากฎหมาย ตรวจ/ร่างสัญญาและหนังสือ

  • 1. ลูกค้าแจ้งรายละเอียดหรือปัญหาข้อกฎหมาย
  • 2. ประเมินระยะเวลาและราคา
แพ็กเกจ
ปรึกษาปัญหาทางกฎหมาย
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ปรึกษาข้อกฎหมายทั่วๆไป คดีแพ่ง คดีอาญา ราคาเริ่มต้นที่ครั้งละ 500 บาท (ตามความยากง่ายของงานโดยจะประเมินและแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนรับงาน) ให้คำปรึกษาแบบเป็นกันเอง คุยง่าย ตอบเร็ว ** ราคานี้ไม่รวมการให้คำปรึกษาแบบการทำหนังสือความเห็นทางกฎหมาย รวมทั้งไฟล์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการให้คำปรึกษาเป็นภาษาอังกฤษ **

ร่างหนังสือ/สัญญาทุกประเภท (ภาษาไทย)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 700 บาท ระยะเวลา 1-2 วัน (ตามความยากง่ายของงาน และปริมาณของเอกสาร โดยจะประเมินและแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนรับงาน) หนังสือหรือสัญญาตามที่ตกลงว่าจ้างโดยท่านจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ .doc หรือ .pdf

ร่างหนังสือ/สัญญาทุกประเภท(ภาษาอังกฤษ)
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

ราคาเริ่มต้นที่ 1200บาท ระยะเวลา 1-3 วัน (ตามความยากง่ายของงาน และปริมาณของเอกสาร โดยจะประเมินและแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนรับงาน) หนังสือหรือสัญญาตามที่ตกลงว่าจ้างโดยท่านจะได้รับเอกสารเป็นไฟล์ .doc หรือ .pdf

ฟรีแลนซ์
Buchaneeya

จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย และได้รับใบอนุญาตว่าความจากสภาทนายความ ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโทคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - รับตรวจสอบและร่างเอกสารทางกฎหมายทั้งภาษาไทยและอังกฤษ รับปรึกษาอรรถคดีทั่วไป คุยง่ายเป็นกันเองค่ะ

07/2019
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
3 ครั้ง
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน