รับปรึกษาแนวทางการลดน้ำหนัก คีโต IF

สำรวจประสบการณ์การลงน้ำหนัก และวางแผนการลดน้ำหนักตามแนวทางที่เหมาะสมเฉพาะบุคคล เน้นการพูดคุยแบบเป็นกันเอง ค้นหาและเข้าใจปัญหาที่แท้จริง ยินดีพูดคุยกับทุกคนก่อนรับบริการนะคะ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับปรึกษาแนวทางการลดน้ำหนัก คีโต IF

  • 1. พูดคุยถึงประสบการณ์และความเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
  • 2. วางแผนการปฏิบัติ
แพ็กเกจ
ผอมและสุขภาพดี เบื้องต้น
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เข้าใจตนเองและเรื่องกาารลดน้ำหนัก วางแผนการลดน้ำหนักที่เหมาะสมกับตนเเอง เน้นการให้คำแนะนำแบบยึดผู้รับบริการเป็นหลัก ใช้ระยะเวลาพูดคุยประมาณ 30นาที ถึง 1ชั่วโมง

ผอมและสุขภาพดีอย่างยั่งนืน
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

เข้าใจตนเองและเรื่องกาารลดน้ำหนัก วางแผนการลดน้ำหนักที่เหมาะสมกับตนเเอง ค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงจากประสบการ์ณที่ผ่านมา และการปรับพฤติกรรมที่เหมาะสม(shaping)เฉพาะบุคคล การให้คำปรึกษาจะเน้นผู้รับบริการเป็นหลัก โดยใช้เวลาพูดคุยกันประมาณ 1 ชั่วโมง ถึง 1ชั่วโมงครึ่ง

ฟรีแลนซ์
Sunisa

นักจิตวิทยาให้การปรึกษา ยินดีพูดคุยและให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆที่คุณคับข้องใจต้องการที่ปรึกษา /ทั้งในรูปแบบกลุ่มและส่วนบุคคล

10/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
11 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน