ยินดีรับฟัง หรือ แก้ไขปัญหาด้วยหลักของธรรมมะ...ชัดเจนและเป็นกลางอย่างที่สุด

บางคนอยากจะได้คำตอบของปัญหา...บางคนอยากจะได้แค่ใครก็ได้ที่มาช่วยรับฟังปัญหาก็พอ ชีวิตคนเราเมื่อเจอปัญหามามาก บางคนก็อยากจะหนีออกจากทางโลกและแสวงหาทางธรรรมเพื่อเป็นทางออก แต่จะให้เริ่มต้นตรงจุดไหน หลายๆคนอาจจะไม่รู้วิธี ( เหมาะมากสำหรับคนที่กำลังท้อแท้กับ"เรื่องทางโลก" และอยากจะหันหน้าไปพึ่งพา"ทางธรรม" เพราะทางสายกลางนั้นเป็นหนทางแห่งความจริงที่จะนำพาเราไปสู่การหลุดพ้น... ถูกต้อง ตรงและใช้ได้ผลจริงโดยไม่จำกัดกาลเวลา ) ผมสามารถช่วยคุณได้ครับ... ผมสามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงได้ ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบหลายๆรูปแบบได้ หรือชี้ให้คุณเห็นถึงทางออกของปัญหานั้นๆได้ด้วยหลักการง่ายๆของพุทธศาสนาครับ "เมื่อสิ่งนี้มี สิ่งนี้ย่อมมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น.....เมื่อสิ่งนี้ไม่มี สิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะความดับไปแห่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป"

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ยินดีรับฟัง หรือ แก้ไขปัญหาด้วยหลักของธรรมมะ...ชัดเจนและเป็นกลางอย่างที่สุด

  • 1. บอกเล่าถึงปัญหาที่คุณต้องการจะปรึกษาได้ทุกเรื่อง (ทุกอย่างจะเป็นความลับครับ)
  • 2. ตกลงนัดวันและเวลาคุณที่สะดวกในการเข้ารับคำปรึกษา พร้อมแจ้งระยะเวลาที่คุณต้องการใช้บริการ
แพ็กเกจ
> "แพ็คเกจปฐมพยาบาล" ราคาปกติ 1ชั่วโมง / 500 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"คุณอยากได้ยินในสิ่งที่อยากฟัง หรือว่าคุณอยากได้ยินสิ่งในที่อยากรู้???" - ผมจะช่วยหาสาเหตุของปัญหาหรือต้นเหตุของความทุกข์ใจที่คุณเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว,ส่วนตัว,ทั่วๆไป หรือเรื่องความรัก และผมจะช่วยหาคำตอบของปัญหาพร้อมบอกถึงผลกระทบต่างๆในหลายๆรูปแบบ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณ โดยผมจะใช้พื้นฐานของ"ธรรมะ" ดังนี้ > บอกสาเหตุของทุกข์ในใจคุณ > หาต้นเหตุที่สร้างทุกข์ในใจคุณ > ช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจคุณ > ขจัดทุกข์ในใจคุณให้หมดไป - สามารถสะสมเวลาได้ตามแต่ลูกค้าจะสะดวกครับ

>> "แพ็คเกจทดเวลาบาดเจ็บ" ราคาพิเศษ 1 ชั่วโมง 30 นาที / 700 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"คุณอยากได้ยินในสิ่งที่อยากฟัง หรือว่าคุณอยากได้ยินสิ่งในที่อยากรู้???" - ผมจะช่วยหาสาเหตุของปัญหาหรือต้นเหตุของความทุกข์ใจที่คุณเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว,ส่วนตัว,ทั่วๆไป หรือเรื่องความรัก และผมจะช่วยหาคำตอบของปัญหาพร้อมบอกถึงผลกระทบต่างๆในหลายๆรูปแบบ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณ โดยผมจะใช้พื้นฐานของ"ธรรมะ" ดังนี้ > บอกสาเหตุของทุกข์ในใจคุณ > หาต้นเหตุที่สร้างทุกข์ในใจคุณ > ช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจคุณ > ขจัดทุกข์ในใจคุณให้หมดไป - สามารถสะสมเวลาได้ตามแต่ลูกค้าจะสะดวกครับ

>>> "แพ็คเกจคุยกับหมอใหญ่ยาวๆ" ราคาโปรฯ 2 ชั่วโมง 900 บาท
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

"คุณอยากได้ยินในสิ่งที่อยากฟัง หรือว่าคุณอยากได้ยินสิ่งในที่อยากรู้???" - ผมจะช่วยหาสาเหตุของปัญหาหรือต้นเหตุของความทุกข์ใจที่คุณเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว,ส่วนตัว,ทั่วๆไป หรือเรื่องความรัก และผมจะช่วยหาคำตอบของปัญหาพร้อมบอกถึงผลกระทบต่างๆในหลายๆรูปแบบ เพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับคุณ โดยผมจะใช้พื้นฐานของ"ธรรมะ" ดังนี้ > บอกสาเหตุของทุกข์ในใจคุณ > หาต้นเหตุที่สร้างทุกข์ในใจคุณ > ช่วยบรรเทาความทุกข์ในใจคุณ > ขจัดทุกข์ในใจคุณให้หมดไป - สามารถสะสมเวลาได้ตามแต่ลูกค้าจะสะดวกครับ

ฟรีแลนซ์
สราวุธ

ผมคือคนที่จะมาช่วยหาทางออกให้กับคุณ ในวันที่คุณประสบกับปัญหาที่หาคำตอบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาชีวิต,ครอบครัว,เรื่องงาน หรือเรื่องของความรัก ด้วยแนวความคิดแบบอุปนัยและนิรนัยซึ่งเป็นทักษะพิเศษเฉพาะของผม ผมสามารถชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่แท้จริงและเสนอทางแก้พร้อมบอกผลกระทบที่จะตามมาภายหลังให้กับคุณได้...

12/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน