TreeDesign ออกแบบกราฟฟิก Poster และสื่อสิ่งพิมพ์

การดำเนินงาน 1.ลูกค้าติดต่อ และแจ้งรายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้าครับ 2.ลูกค้าส่งรายละเอียดงานทั้งหมด เช่น ลักษณะ,รูปแบบ,ธีมงาน,สี,ขนาด,ข้อมูล หรือ ตัวอย่างครับ 3.ส่งตัวอย่างงานแรก ภายในเวลา 2 วันครับ (หลังจากได้รับคำยืนยันแก้ไข ใช้เวลาภายใน 1 วันในการส่งงานแก้ไขอีกครั่ง) 4.สรุปงาน และพร้อมส่งงาน - แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ครั้งต่อไปขอเพิ่มราคาแก้ครั้งละ 200 - งานที่สรุป ตรงตามต้องการของลูกค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานจะเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้าครับ - งานที่ส่งเป็นนามสกุลไฟล์ AI. ที่ใช้ในการสั่งพิมพ์ได้ หรือ PDF,TIFF ตามแต่ลูกค้ากำหนด และไฟล์ JPG,PNG เพื่อแสดงตัวอย่างในงานออกแบบ เพิ่มเติม https://tapperps.wixsite.com/myportfolio https://drive.google.com/open?id=0Bx36Fq3in6fJcUg3MjlVckFKLVU

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ TreeDesign ออกแบบกราฟฟิก Poster และสื่อสิ่งพิมพ์

  • 1. 1.ลูกค้าติดต่อ และแจ้งรายละเอียดงานตามความต้องการของลูกค้า รายละเอียดงานทั้งหมด เช่น ลักษณะ,รูปแบบ,ธีมงาน,สี,ขนาด,ข้อมูล หรือ ตัวอย่างครับ
  • 2. 2.ส่งตัวอย่างงานแรก ภายในเวลา 2 วันครับ (หลังจากได้รับคำยืนยันแก้ไข ใช้เวลาภายใน 1 วันในการส่งงานแก้ไขอีกครั่ง)
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง ครั้งต่อไปขอเพิ่มราคาแก้ครั้งละ 250 ส่งงานเป็น AI,JPG,PNG หรือ PDF,TIFF ตามแต่ลูกค้ากำหนด

ฟรีแลนซ์
Supakrit

พร้อมรับแรงกดดัน และพร้อมเข้าใจงานทุกรูปแบบ (รวดเร็ว มีคุณภาพ)

02/2017
เป็นสมาชิก
100 %
งานสำเร็จ
8 ครั้ง
ขายได้
9 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน