สอนเทรด Forex ตัวต่อตัว

-สอน Forex ตัวต่อตัวตั้งแต่พื้นฐาน -Money Management -การใช้งาน Indicators -Pattern -Trade setup [หมวดหมู่สอนการลงทุนมีจุดประสงค์เพื่อสอน และให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและการใช้เครื่องมือเท่านั้น มิได้มีเจตจาในการชี้นำ/จูงใจ/หรือวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อให้ทำการซื้อขายหรือลงทุนสินทรัพย์ใดๆ โดยเฉพาะเจาะจง ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงด้านการลงทุนด้วยตนเอง ทางบริษัทไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางด้านการลงทุนใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม]

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ สอนเทรด Forex ตัวต่อตัว

  • 1. สอบถามความรู้ความเข้าใจของผู้เรียน
  • 2. การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน
แพ็กเกจ
Basic Forex
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

-ลูกค้าจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในตลาด Forex -ลูกค้าจะมีระบบเทรดเป็นของตัวเอง

Basic Forex + Advance System
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

-ลูกค้าจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลงทุนในตลาด Forex -ลูกค้าจะมีระบบเทรดเป็นของตัวเอง -ลูกค้าจะมีที่ปรึกษาการเทรดตลอด 30 วัน -ลูกค้าจะได้รับระบบเทรดที่ทำกำไรได้จริง -ระบบเทรดนี้มีการทำ Backtest อย่างน้อย 3 คู่เงินแล้ว -สอนอย่างละเอียด

ฟรีแลนซ์
Anucha

-ลงทุนในตลาด Forex มาอย่างยาวนาน -ลงทุนในตลาดทุนประเทศไทย -จบการศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์

07/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน