Facebook Content Marketing

- คิดคอนเทนต์บน Facebook ในสิ่งที่คุณอยากจะสื่อสารกับลูกค้าของคุณ - กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และซื้อโฆษณา Facebook ตามวัตถุประสงค์ที่คุณต้องการ เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าถึง การมีส่วนร่วม หรือเพื่อการขาย เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

*ฟรีแลนซ์ขอสงวนสิทธิ์งดตอบแชทและคอมเมนต์ลูกค้าในเพจ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดในตัวสินค้าและบริการของผู้ว่าจ้าง เพื่อความน่าเชื่อถือและผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างเอง *กรณีที่มีการแก้ไขแผนการทำงานหรือภาพ สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง *ในกรณีเนื้อหาที่ต้องใช้อัลบั้มภาพในการเล่าเรื่อง ขอจำกัดจำนวนภาพรวมภาพปกไว้ที่ 7 ภาพ/โพสต์ และ 5 โพสต์/เดือน *ยกเว้นภาพสำหรับโปรโมชันหรือแคมเปญ ที่ต้องมีรายการสินค้าในโพสต์ ให้สิทธิ์เพิ่มจำนวนภาพสูงสุดตามจำนวนที่ Facebook กำหนดต่อโพสต์ (นับเป็น 1 แคมเปญ/โปรโมชัน) *ราคาสามารถปรับเปลี่ยนตามขอบเขตงานหากสิ่งที่ผู้จ้างต้องการไม่ตรงหรือมากกว่าแพ็คเกจที่จัดไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Facebook Content Marketing

  • 1. พูดคุย ตกลงรายละเอียดในการทำงาน ศึกษาข้อมูลสินค้าและบริการของลูกค้า ตลอดจนความต้องการในการของการทำงานในครั้งนี้
  • 2. ลูกค้าส่งรายละเอียด ข้อมูล และสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน
แพ็กเกจ
Still Active 15 Contents
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แพ็คเกจสำหรับผู้ว่าจ้างที่ต้องการให้เพจ Facebook มีความเคลื่อนไหว ไม่ร้าง สำหรับให้ลูกค้ากลับมาดูข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ และเนื้อหาที่มีประโยชน์ในเพจ - ดูแลเฉพาะ เนื้อหาบนเพจ 15 คอนเทนต์/เดือน - รายงานสรุปผลการทำงาน วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ

Promote Your Page + 15 Contents
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

แพ็คเกจสำหรับผู้ว่าจ้างที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และต้องการสารที่ต้องการจะสื่อสารส่งถึงกลุ่มเป้าหมาย โดยการซื้อโฆษณาเพื่อเพิ่มการรับรู้ การเข้าถึง การมีส่วนร่วม หรือเพิ่มยอดไลก์ของเพจ *ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบงบในการซื้อโฆษณา - เสนอแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดสรรงบในการซื้อโฆษณาให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ว่าจ้าง - เนื้อหา 15 คอนเทนต์/เดือน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโฆษณา - ซื้อและบริหารโฆษณาบน Facebook - รายงานสรุปผลการทำงาน วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ

Campaign/Promotion + Promote Your Page + 15 Contents
ระยะเวลาในการทำงาน 7 วัน

สร้างแคมเปญหรือโปรโมชันเพื่อเพิ่มยอดขายบน Facebook 2 ชิ้น/เดือน พร้อมๆ กับทำคอนเทนต์และโฆษณาอื่นๆ เพื่อโปรโมทเพจ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ว่าจ้างคาดหวัง *ผู้ว่าจ้างเป็นผู้รับผิดชอบงบในการซื้อโฆษณา - เสนอแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดสรรงบในการโฆษณาให้ตรงกับความคาดหวังของผู้ว่าจ้าง (วางกลยุทธ์แคมเปญ/โปรโมชัน+คอนเทนต์) - 2 แคมเปญหรือโปรโมชัน/เดือน ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง - 15 Content Marketing/เดือน - ซื้อ บริหาร และติดตามผลแคมเปญโฆษณาตลอดระยะเวลา - รายงานสรุปผลการทำงาน วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ

ฟรีแลนซ์
Sartrakavin

พนักงานการตลาดออนไลน์บริษัทนำเข้าเครื่องครัวแห่งหนึ่งในประเทศไทย ดูแลเพจของแบรนด์เครื่องครัวกลุ่ม Luxury ไปจนถึงระดับแมส ที่ดูแลทั้งคอนเทนต์ ทำภาพประกอบ โฆษณา เขียนบทความ ดูแลเพจ คิดแคมเปญ

03/2020
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน