หากลุ่มเป้าหมายแบรนด์ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแบรนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์และยอดขาย

1.หาจุดแข็งของแบรนด์เรา ทำไมเขาต้องซื้อสินค้าของเรา และแก้จุดอ่อนของแบรนด์เพื่อให้แบรนด์มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2.หากลุ่มเป้าหมายเพื่อเลือกจับตลาดให้ถูกกับที่เราต้องการ

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ หากลุ่มเป้าหมายแบรนด์ วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของแบรนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์และยอดขาย

  • 1. ผู็ว้าจ้างส่งรายละเอียดของแบรนด์ให้ฟรีแลนซ์
  • 2. ฟรีแลนซ์ทำการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย จุดแข็งจุดอ่อนเพื่อให้แบรนด์รู้กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแบรนด์
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

1.ได้ทราบกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ เพื่อที่จะได้นำผลจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายไปยิง Ads โฆษณา ให้ตรงตามแบรนด์มากยิ่งขึ้น ทำให้ประหยัดค่าโฆษณาที่ศูนย์เปล่าและได้ลูกค้าตรงตามเป้าหมาย 2.ได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อนของแบรนด์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาแบรนด์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ฟรีแลนซ์
ปณิตา

มีประสบการ์ณทำงานแอดมินเพจ ตอบแชทลูกค้า ชื่อเพจ ขนมจีน ณ ภูเก็ต

10/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
2 ชั่วโมง
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน