ติวสอบ CISA 1, CFP1-2, D1, P1-P2-P3

ติวสอบเข้าใจง่ายๆ พร้อมเทคนิคการสอบให้ผ่าน ฉลุย !! - CISA 1 – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านหลักทรัพย์ - Derivative Analyst – นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐานด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า - Investment Planner - CFP หมวด 1,2 - Single license + Derivative license - ผู้แนะนำการลงทุนซับซ้อนประเภทที่ 1 (P1+P2+P3)

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ติวสอบ CISA 1, CFP1-2, D1, P1-P2-P3

  • 1. 1. พูดคุยปรึกษาเพื่อออกแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน โดยปรับหรือพัฒนาจากแนวทางการสอนเบื้องต้นของทางเรา
  • 2. 2. สรุปแผนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน เน้นนำไปใช้งานได้จริง
แพ็กเกจ
ติวเทคนิคพิชิตการสอบวิชาชีพทางการเงินการลงทุน (รายครั้ง)
ระยะเวลาในการทำงาน 1 วัน

ติวเทคนิคการเตรียมตัวรายบุคคล ใช้ระยะเวลา 2 ชั่งโมงต่อ 1 ครั้ง พร้อมให้การบ้านกลับไปทบทวน ฝึกทำโจทย์ เพื่อจะได้ความรู้เพื่อไปนำไปใช้สอบจริง พร้อมเทคนิคการสอบยังไงให้ผ่านได้แบบฉลุย

ติวเทคนิคพิชิตการสอบวิชาชีพทางการเงินการลงทุน (รายสัปดาห์)
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

ติวเทคนิคการสอบ เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 2 ชั่งโมงต่อ 1 ครั้ง หรือ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ติวเทคนิคพิชิตการสอบวิชาชีพทางการเงินการลงทุน (รายเดือน)
ระยะเวลาในการทำงาน 8 วัน

ติวเทคนิคการสอบ เรียนเดือนละ 8 ครั้ง ใช้ระยะเวลา 2 ชั่งโมงต่อ 1 ครั้ง หรือ 16 ชั่วโมงต่อเดือน

ฟรีแลนซ์
Singha

ผมสอบผ่านนักวิเคราะห์การลงทุน มีใบอนุญาต CISA1, Derivatives analyst, CFP1,2 และ P1,2,3 จบปริญญาโทจากการเศรษฐศาสตร์การเงิน มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายของ กลต. และมีความรู้ความเชียวชาญด้านการลงทุนแนวปัจจัยพื้นฐาน การใช้กราฟเทคนิคอล จับจังหวะซื้อขาย และรวมจัดพอร์ตการลงทุน

10/2018
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน