Data scraping

ดึงข้อมูลจากเว็บไซต์ของเป้าหมาย เช่น ชื่อ สกุล ชื่อเว็บไซต์ ราคาสินค้า หรือตารางของสินค้า ตารางรายชื่อ เพื่อดึงข้อมูลที่มีค่าจากเว็บไซต์ 1 เลือกเว็บไซต์ 2 เลือกข้อมูลที่ต้องการ 3 ประเมินความยากหรือง่ายของเว็บไซต์ 4 กรณีที่เว็บไซต์เป้าหมายต้อง Login เข้าสู่ระบบก่อนจะต้องส่ง username และ Password ( กรณีงานที่มีความยากมาก ) 5 จะได้รับเป็น .CSV File

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ Data scraping

  • 1. เลือกเว็บไซต์
  • 2. เลือกข้อมูลที่ต้องการ
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

.CSV File

ฟรีแลนซ์
Panupan

ประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับ Web development สามารถปรับแต่งเว็บไซต์ได้อย่างอิสระตามความต้องการ - wordpress, Custom template wordpress, Custom layout Content ภายใน wordpress - React ไลบรารี JavaScript ,Next.js, reactjs ถ้าต้องการทำ web Application เพื่อคำนวณบางสิ่งบางอย่างและต้องการแทรกเข้าไปในเว็บไซต์

09/2016
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
31 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน