ที่ปรึกษาการเงิน Financial Advisor

ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล รับวางแผนการเงิน วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษา วางแผนสุขภาพ รวมทั้งภาษีนิติบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการลงทุนต่างๆ ด้วยเครื่องมือทางการเงินหลายหลายชนิดทั้ง กองทุน ประกัน ประกันควบการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ ที่ปรึกษาการเงิน Financial Advisor

  • 1. สอบถามข้อมูลลูกค้า
  • 2. ให้ข้อมูลการวางแผนการเงินตั้งแต่พื้นฐาน
แพ็กเกจ
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

สรุปแผนการเงินส่วนบุคคลตั้งแต่ปัจจุบันจนเกษียณ, ผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมกับลูกค้า

ฟรีแลนซ์
Chaiyut

ที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล รับวางแผนการเงิน วางแผนภาษี วางแผนเกษียณ วางแผนการศึกษา วางแผนสุขภาพ รวมทั้งภาษีนิติบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการลงทุนอื่นๆ ด้วยเครื่องมือทางการเงินหลายหลายชนิดทั้ง กองทุน ประกัน ประกันควบการลงทุน เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่วางไว้

02/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
38 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน