รับ create content โปรโมท / รีวิวสินค้าทุกหมวดหมู่ ลง Social Media

0

รับสร้างคอนเทนต์เพื่อโปรโมท และรีวิวสินค้าทุกหมวดหมู่ เน้นสร้างการรับรู้ของแบรนด์ผ่าน Platform ต่างๆ Scope - Beauty / Skincare / Fashion - Activities / Lifestyle - Entertainment - IT Gadget - etc. • มีความรู้เกี่ยวกับ Content Marketing, Ads , และการทำงานของ Algorithm แต่ละ Platform • มีประสบการณ์ร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆมากกว่า 70 แบรนด์ • ทำงานตามบรีพ ส่งงานไวตามกำหนด บทความรีวิวต่างๆ, Photo, VDO, Reels - Instagram - Twitter - Facebook Page / Profile - TikTok - Articles

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับ create content โปรโมท / รีวิวสินค้าทุกหมวดหมู่ ลง Social Media

  • 1. พูดคุยเพื่อทำความเข้าใจการทำงานให้ตรงกัน และรับ brief งาน
  • 2. เสนอราคา และลูกค้าชำระเงิน
ผู้ติดตาม
แพ็กเกจ
MiniMini฿ 600
ระยะเวลาในการทำงาน 2 วัน

Single Photo / Photo Album - รีวิวสินค้าและบริการทุกประเภท (มีค่าบริการเพิ่ม หากทางฟรีแลนซ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือค่าเดินทางเอง) - แคปชั่น Real User ที่ตรงตาม Brand Concept และตอบโจทย์กับ Platform ที่เลือกลง - ลงภาพไฟนอล 1-4 รูป (มีภาพอื่นๆ ให้เลือกก่อนส่งไฟนอล) พร้อมแคปชั่น - แก้ไขดราฟได้ 1 ครั้ง - ทำงานตามข้อกำหนดของแบรนด์และผู้ว่าจ้าง - สามารถเลือกลงได้ทั้ง Twitter/Instagram/Facebook Profile หมายเหตุ : ค่าบริการต่อ 1 ช่องทาง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Mini฿ 1,000
ระยะเวลาในการทำงาน 3 วัน

VDO / Reels - รีวิวสินค้าและบริการทุกประเภท (มีค่าบริการเพิ่ม หากทางฟรีแลนซ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือค่าเดินทางเอง) - แคปชั่น Real User ที่ตรงตาม Brand Concept และตอบโจทย์กับ Platform ที่เลือกลง - ลง VDO หรือ Reels ความยาวเริ่มต้นที่ 15 วินาที (ตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง) พร้อมแคปชั่น - แก้ไขดราฟได้ 2 ครั้ง - ทำงานตามข้อกำหนดของแบรนด์และผู้ว่าจ้าง - สามารถเลือกลงได้ทั้ง Twitter/Instagram/Facebook Profile/TiKTok หมายเหตุ : ค่าบริการต่อ 1 ช่องทาง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
Star฿ 1,500
ระยะเวลาในการทำงาน 5 วัน

Photo & VDO - รีวิวสินค้าและบริการทุกประเภท (มีค่าบริการเพิ่ม หากทางฟรีแลนซ์ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของสินค้าหรือค่าเดินทางเอง) - แคปชั่น Real User ที่ตรงตาม Brand Concept และตอบโจทย์กับ Platform ที่เลือกลง - ลงภาพ 1-4 รูป และ VDO/Reels ความยาวเริ่มต้นที่ 15 วินาที (ตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง) พร้อมแคปชั่น - แก้ไขดราฟได้ 2 ครั้ง - ทำงานตามข้อกำหนดของแบรนด์และผู้ว่าจ้าง - สามารถเลือกลงได้ทั้ง Twitter/Instagram/Facebook Profile/TiKTok หมายเหตุ : ค่าบริการต่อ 1 ช่องทาง


*เพื่อชำระในนามบริษัทโปรด กรอกข้อมูลบริษัท
ฟรีแลนซ์
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน
Step 1 : ทักแชทฟรีแลนซ์

ทักแชทเพื่อคุยรายละเอียดและบรีฟงานกับฟรีแลนซ์ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Step 2 : ตกลงจ้างงาน และชำระเงิน

ตกลงจ้างงาน โดยขอใบเสนอราคากับฟรีแลนซ์ ตรวจสอบรายละเอียดและชำระเงินได้ทันที

Step 3 : ฟรีแลนซ์ส่งงาน และผู้จ้างอนุมัติงาน

เมื่อฟรีแลนซ์ทำงานตามข้อตกลงและส่งงานขั้น สุดท้ายแล้ว ผู้จ้างสามารถตรวจสอบ ขอแก้ไขหรืออนุมัติได้ตามข้อตกลง

คำแนะนำเพิ่มเติม

Fastwork เป็นตัวกลางถือเงินของคุณ เพื่อความปลอดภัย และฟรีแลนซ์จะได้รับเงิน หลังจากผู้ว่าจ้างจะกดอนุมัติงานแล้วเท่านั้น!