รับพัฒนาออกแบบระบบ Web Application ด้วย React.js , Node.js , Rest API

Front-end --> พัฒนา Web Application ด้วย React.js ที่เป็นหลักการทำเว็บไซต์แบบสมัยใหม่คือ Single Page Application (SPA) ปกติเว็บไซต์ทั่วไปในปัจจุบันเวลาคลิกดูข้อมูลหรือเปลี่ยน URL หน้าเว็บจะ Reload เพื่อดึงข้อมูลใหม่มาแสดงแต่เว็บแบบ SPA ได้รับการออกแบบให้ลดการ Reload หน้าเว็บโดยไม่จำเป็น ทำให้ Website มีความรวดเร็วและลื่นไหล และรองรับการทำ responsive สำหรับทุกขนาดหน้าจอ Back-end --> พัฒนาโดยใช้ Node.js ในรูปแบบ Web Service (API) ในการส่งข้อมูล จาก Database ไปยัง Front-end เพื่อนำมาแสดงผล

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาออกแบบระบบ Web Application ด้วย React.js , Node.js , Rest API

  • 1. รับ Requirement ตามความต้องการของลูกค้า สอบถามรายละเอียดของงาน
  • 2. พูดคุยทำความเข้าใจ สรุปความยากง่ายในการทำ ประเมินราคา และ กำหนดระยะเวลาในการทำ
แพ็กเกจ
ระบบขนาดเล็ก
ระยะเวลาในการทำงาน 15 วัน

- Web Application 1 WebSite - FrontEnd (Admin template หรือ Landing Page ไม่เกิน 5หน้า) - Backend API - ขอบเขตงานระดับพื้นฐาน เช่น ระบบ สมัครสมาชิก , Login , ฐานข้อมูล เพิ่ม-ลบ-แก้ไขข้อมูล จัดการข้อมูลในระดับเบื้องต้น - Source Code - Server [Amazon web services EC2 (Free trial 12 month) ] - คำปรึกษาต่างๆ

ระบบขนาดกลาง
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

- Web Application 1 WebSite - FrontEnd (Admin template) - Backend API - ขอบเขตงานระดับปานกลาง - Source Code - คำปรึกษาต่างๆ - Server [Amazon web services EC2 (Free trial 12 month) ] - แก้ไขได้1 ครั้ง (กรณีอยู่ในขอบเขตของงาน)

ระบบขนาดกลาง + Line Richmenu , Line notification , Line Bot
ระยะเวลาในการทำงาน 60 วัน

- Web Application 1 WebSite - FrontEnd (Admin template) - Backend API - ขอบเขตงานระดับปานกลาง - Source Code - คำปรึกษาต่างๆ - Server [Amazon web services EC2 (Free trial 12 month) ] - Line Richmenu , Line notification , Line Bot - แก้ไขได้1 ครั้ง (กรณีอยู่ในขอบเขตของงาน) - ราคาเริ่มต้น 30000 อยู่ที่ขอบเขตความซับซ้อนของงาน

ฟรีแลนซ์
Sutthikiat

ปัจจุบันเป็น Software Developer ภาษาที่ถนัดคือ Javascript

08/2019
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
-
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน