รับพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Node.js

รับทำ Web Scrapping ออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Node.js ระบบต่างๆ อาทิเช่น Static Website, Dynamic or API Powered Website ครอบคลุมทั้ง Laravel และ Node.js Framework ชื่อดังอย่าง React, Next.js, Nest.js, Express ฯลฯ อื่นๆ อีกมากมายด้วยภาษา Javascript และ PHP

ขั้นตอนการทำงาน

สำหรับ รับพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Node.js

  • 1. วิเคราะห์ความต้องการ
  • 2. ส่งมอบตัวอย่างงาน (Demo)
แพ็กเกจ
Front Package-loper
ระยะเวลาในการทำงาน 14 วัน

ประกอบด้วย ประเภทเว็บไซต์หรือระบบ (CSS ร้านค้า, การจัดการทรัพยากร ฯลฯ อื่นๆ), จำนวนหน้าเว็บไซต์ และฐานข้อมูลเว็บไซต์, จำนวนไฟล์ Source Code ระยะเวลาในการทำ 14-21 วัน จำนวนครั้งที่สามารถแก้ไขงานได้มากกว่า 1 ครั้ง

Back Package-loper
ระยะเวลาในการทำงาน 21 วัน

ประกอบด้วย ประเภทเว็บไซต์หรือระบบ (PHP, MySQL/MariaDB, MongoDB ฯลฯ อื่นๆ), จำนวนตาราง และฐานข้อมูลเว็บไซต์, จำนวนไฟล์ Source Code ระยะเวลาในการทำ 21-30 วัน จำนวนครั้งที่สามารถแก้ไขงานได้มากกว่า 1 ครั้ง

Full Package-loper
ระยะเวลาในการทำงาน 30 วัน

ประกอบด้วย ประเภทเว็บไซต์หรือระบบ (RESTful API, การจัดการทรัพยากรเว็บ ฯลฯ อื่นๆ), จำนวนหน้าเว็บไซต์ ตาราง และ ฐานข้อมูลเว็บไซต์ พร้อม API, จำนวนไฟล์ Source Code ระยะเวลาในการทำ 30-45 วัน จำนวนครั้งที่สามารถแก้ไขงานได้มากกว่า 1 ครั้ง

ฟรีแลนซ์
Suphanut

รับออกแบบ พัฒนาเว็บไซต์ด้วย Node.js ระบบต่างๆ อาทิเช่น Static Website, Dynamic or API Powered Website ครอบคลุมทั้ง Laravel และ Node.js Framework ชื่อดังอย่าง React, Next.js, Nest.js, Express ฯลฯ อื่นๆ อีกมากมายด้วยภาษา Javascript และ PHP

11/2021
เป็นสมาชิก
-
งานสำเร็จ
-
ขายได้
8 นาที
ตอบกลับ
รีวิวจากผู้ว่าจ้าง
เริ่มจ้างฟรีแลนซ์คนนี้ และให้คะแนน